מניעת חופשה – ריתוק ללא משפט

| 27/09/2003 | חובות וזכויות חיילים

מניעת חופשה - מהי?

  מניעת חופשה היא צעד הננקט על ידי מפקד הסבור כי חייל עבר עבירה שיש להענישו עליה, אך היא אינה מצדיקה העמדה לדין משמעתי. גם שלילת חופשה שהובטחה לחייל מעבר לחופשות הרגילות שלו (ניתנה לו כצ´ופר) עדיין נחשבת למניעת חופשה.      

מניעת חופשה ודין משמעתי

 

  לא ניתן גם למנוע חופשה וגם להעמיד חייל לדין משמעתי על אותה עבירה. אם נשפט חייל, לא תמנע חופשתו, ואם נמנעה חופשתו, לא יישפט (אלא באישור פרקליט צבאי). לכן, ריתוק עד המשפט הוא בלתי חוקי!      

מניעת חופשה - כמה חופשה ניתן לשלול?

 

  קצין בדרגת סרן מוסמך למנוע חופשה למשך 3 לילות. רס"ן למשך 5 לילות, וסא"ל למשל 7 לילות. נגד אינו מוסמך למנוע חופשה.      

מניעת חופשה מחיילת - טעונה אישור סא"ל

 

  על מנת למנוע חופשה מחיילת, נדרש אישור קצין בדרגת סגן אלוף.      

מניעת חופשה - שמיעת טענות החייל

 

  בטרם נמנעה חופשתו של חייל, יש לאפשר לו להשמיע את טענותיו. מרבית המפקדים אינם מקפידים על כלל זה.      

מניעת חופשה כעונש קולקטיבי - אסורה!

 

  אסור למנוע חופשה כעונש קולקטיבי לקבוצת חיילים (אלא אם ניתן להצביע על אשמה של כל אחד ואחד מהם). כמו כן, אין למנוע חופשה כאמצעי לאיתור חייל שעבר עבירה (אסור לומר "עד שלא יגיע האשם ויתוודה על העבירה שלו, כל המחלקה לא יוצאת הביתה").          

השארת תגובה

Leave a Message