33.0508 - כובע מצחייה - סוגים, אופן חבישה ואופן רכישה

כללי1. הרשות לחבוש כובע מצחייה נתונה לקבוצות האלה בלבד, בכל עונה ועם כל סוג מדים:- מספר סודר    החיל הקבוצה צורת
כללי
1. הרשות לחבוש כובע מצחייה נתונה לקבוצות האלה בלבד, בכל עונה ועם כל סוג מדים:-

מספר


סודר


 


 החיל


הקבוצה


צורת כובע המצחייה


1.


 


 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 חילות


 היבשה


 


 


  


 


 


 


 


 


  


 


 


 1. שוטרים צבאיים


   בתפקיד בלבד


 


 


    2. קצינים ברבנות


     הצבאית הראשית


 


 


 


 


  


3.א. נגדים, שדרגתם


         רס"ר, לפחות


         ואין ליחידתם


        כומתה ייחודית


        כמוגדר בפ"מ


        33.0501.


    ב. חיילי תזמורת


       צה"ל בעת הופעה


 


 א. כובע עשוי בד לבן


.ב. המצחייה עשויה מחומר פלסטי


    בצבע שחור


 ג. סמל המשטרה הצבאית מוזהב


    א. הכובע עשוי בד חאקי


  ב. המצחייה עשויה חומר פלסטי


     בצבע חום


  ג. רצועת עור צרה בצבע המצחייה      מחוברת לשני כפתורי צה"ל


     מחומצנים (לא מבריקים)


 


 


  א. כובע עשוי בד חאקי


  ב. המצחייה עשויה חומר פלסטי


      בצבע חום


  ג.  רצועת עור צרה בצבע המצחייה


      מחוברת לשני כפתורי צה"ל


      מבריקים


  ד. סמל הכובע וכפתורי צה"ל


      מבריקים


  2.


 חיל


 האוויר


 קצינים ונגדים,


 שדרגתם רס"ר,לפחות


 (לרבות קצינים


 מקצועיים, ממ"ק


 וחוגרים, הממלאים


 תפקיד, המחייב


 לפי תקן


 דרגת קצונה)


 


 א. הכובע תפור בד אפור כחול


 ב. המצחייה עשויה חומר


     פלסטי בצבע שחור


 ג. רצועת עור צרה בצבע המצחייה


    מחוברת לשני כפתורי צה"ל


 


 


 


3.


 חיל


 הים


 א. קצינים (לרבות


      קצינים


      מקצועיים, ממ"ק


     וחוגרים, הממלאים


     תפקיד, המחייב


     לפי תקן


     דרגת קצונה)


 ב. נגדים, שדרגתם


     רס"ר, לפחות


 


 ג. נגדים, שדרגתם


     רס"ל


 ד. חניכים בקורס


    חובלים


 


 


 א. כובע מצחייה לבן, עם סרט בצבע


    זהב וסמל חיל הים גדול מוזהב


  ב. כובע מצחייה לבן


     עם סרט בצבע שחור


     וסמל חיל הים גדול ומוזהב.


 ג. כובע מצחייה לבן עם


     סרט בצבע שחור וסמל


     חיל הים קטן מוזהב


 ד. כובע מצחייה לבן


     עם סרט בצבע שחור


     וסמל חיל הים קטן מוזהב


    בעל רקע לבן


 


 


*יש לכבוש את כובע המצחייה רק עם מדים לבנים או באירועים, שאינם מחייבים לבישת מדים לבנים, על פי הוראות מפקדת ח"י בנושא.


כובע מצחייה - כללי חבישה
2. הרשאים לחבוש כובע מצחייה, כאמור לעיל, רשאים לחבוש כובע זה כל זמן היותם בשירות.
3. הכובע ייחבש כך, שהקצה הפנימי של המצחייה מאוזן בגובה של שלושה ס"מ מעל לגובה העיניים, ואילו התג החילי יהיה מאונך למרכז האף.
4. אין להטות את הכובע לצדדים, אין לכופף את המצחייה ואין לקפל או לשנות את שוליה.
5. שיער ראשו של החייל לא יבלוט מתחת לכובע.
6. בעונת החורף מותר לכסות את הכובע בציפית ניילון, כדי לשמור על בד הכובע מפני רטיבות.


אופן ההצדעה בכובע המצחייה
7. קצה האגודל נוגע בקצה התחתון של מצחיית הכובע מעל לעין ימין.


רכישת כובע מצחייה
8. הכובע יימצא למכירה במחסני המכר של השקם. חייל המבקש לרכוש כובע מצחייה, יכול להידרש על ידי המוכר להציג תעודת קצין, תעודת חוגר או תעודת רס"ר, לפחות, בשירות סדיר או בשירות מילואים, לצורך אימות זכותם לחבוש כובע מצחייה.
9. קצין בשירות חובה וחוגר בשירות חובה ירכשו כובע מצחייה במחסני המכר של השקם באמצעות שובר מיוחד, שינפק מקשל"ר. ההתחשבנות הכספית בנושא זה תיעשה בנפרד בין השקם ובין גופי אג"א המתאימים.

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה