33.0513 – בתי משפט אזרחיים – תלבושת וצורת הופעה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

  1. בפקודה זו - "בית משפט אזרחי" - לרבות בית דין אזרחי או גוף שיפוטי אזרחי אחר.

  2. חייל, המופיע בפני בית משפט אזרחי כנאשם או כתובע בקובלנה פרטית, לא ילבש מדים.

  3. חייל, המופיע בפני בית משפט אזרחי כצד, כמבקש או כעותר, ושסעיף 2 אינו חל עליו, לא ילבש מדים, אלא אם כן הוא מופיע בפני בית המשפט בקשר לעניין, שבוצע בזמן ועקב שירותו.

  4. כאשר חייל מוזמן לבימ"ש אזרחי כעד, הוא רשאי ללבוש מדים. חייל, המוזמן לבימ"ש אזרחי כעד, בתוקף תפקידו, חייב ללבוש מדים, אלא אם כן קיבל הוראה אחרת מענף ביטחון באמ"ן.

  5. חייל יצדיע בהיותו לבוש במדי צבא לעבר מושב השופטים, בשעת כניסתו אל בית משפט אזרחי ובשעת יציאתו ממנו.

  6. פקודה זו תשונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

 


 


33.0514   בוטלה (בחוזר מס´ 187)
33.0515   בוטלה (בחוזר מספר 167)
33.0516   בוטלה (בחוזר מספר 96)
33.0517   בוטלה
33.0518   בוטלה (בחוזר מספר 6)
33.0519   בוטלה (בחוזר מספר 9)
33.0520   בוטלה (בחוזר מספר 9)


     סוף פרק משנה 5

השארת תגובה

Leave a Message