33.0905 – טקס העלאה בדרגה חוגרים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי1. פקודה זו באה לוודא טקס אחיד של העלאה של חוגרים בדרגה.
2. טקס העלאה בדרגה לחוגרים יבוצע במסדר, לפני פרסום ההעלאה בדרגה בפקודות שגרה יומיות.
3. תאריך ושעת ביצוע טקס זה יפורסמו בפקודות שגרה יומיות.טקס העלאה בדרגה
תוקף סעיף 4  מה-  15 באוק´ 68
4. טקס זה יבוצע ביחידה, במחנה או בבסיס, במסדר פלוגתי או גדודי או במסדר  חגיגי אחר.
5. לאחר שהמסדר נערך, והמפקד קיבל את המסדר, יקראו השליש או קצין אחר שנקבע לכך את שמות החיילים שהועלו בדרגה. החיילים יסתדרו בשורה אחת במרחק של 5 צעדים מהמפקד, לפי סדר הדרגות (כשבעל הדרגה הגבוהה מימין),  יצדיעו יחד ויעברו לעמידת נוח.
תוקף סעיפים 6 ו- 7 מה- 1 ביוני 81
6. המפקד יפנה לכל המסדר ויודיע במילים ספורות על אישור ההעלאות בדרגה לחיילים, לדוגמה: 
125161 טוראי ראשון איתן דב לדרגת רב-טוראי. 
136245 רב-טוראי רון יעקב לדרגת סמל.
7. בגמר הקריאה, ייגש המפקד לכל חייל, יענוד לו את הדרגה החדשה וילחץ את ידו. בעת הענקת הדרגה, יעמוד החייל בדום. בגמר ההענקה,  יחזור המפקד למקומו.
8. המפקד יפקד: "מפקדים תפוש מקום", החיילים יעברו לדום, יצדיעו,  יפנו ימינה ויחזרו למקומותיהם במסדר. לאחר זאת ימשיך המפקד במסדר לפי התוכנית הרגילה.טקס העלאה בדרגה - נכי צה"ל* תוקף סעיפים 9 ו- 10 מה- 15  בפבר´ 76
9. נכה צה"ל לצורך פקודה זו הוא חייל, המוצב בר"מ 2, וכן חייל ששוחרר משירות סדיר או שפוטר משירות ביטחון מחמת פגיעה בתקופת שירותו.
10. הטקס יבוצע במסדר, בהתאם לאמור בסעיפים 1 עד 8 לעיל, או במשרד מפקד היחידה שבה היה מוצב החייל בעת שנפגע.
תוקף סעיף 11  מה1- ביוני 81
11. כאשר הטקס נערך במשרד מפקד היחידה, תוענק הדרגה על ידי מפקד היחידה  או ממלא מקומו ובכל מקרה מפקד שדרגתו אינה נמוכה מדרגת סרן או מפקד בתפקיד מ"פ, ובנוכחות מפקדו הישיר של החייל בעת שנפגע.
* תוקף סעיפים 12 עד 14 מה- 15 בפבר´ 76
12. נכה בשירות סדיר או בשירות מילואים יופיע לטקס לבוש מדי צה"ל, ואילו נכה הפטור משירות ביטחון רשאי להופיע במדים,  ואין לחייבו לכך.
13. בכל מקרה שהנכה הופיע לטקס במדים, ייענדו סימני הדרגה למדיו,  ואילו  לנכה שיופיע בלבוש אזרחי - יימסרו סימני הדרגה לידיו, בתוך מעטפה.
14. נכה מרותק למיטה -
א. במקרה של נכה הרתוק למיטה או שמסיבת נכותו אין הוא מסוגל להגיע ליחידה, תימסר לו הדרגה במתקן הרפואי בו הוא מאושפז או בביתו.
ב. הדרגה תימסר על ידי מפקד, בהתאם למפורט בסעיף 11 לעיל, ובנוכחות מפקדו הישיר של החייל בעת שנפגע.

השארת תגובה

Leave a Message