קבלת פנים ל-120 חיילים מצטיינים בלשכת נשיא המדינה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

קבלת פנים ל-120 חיילים מצטיינים בלשכת נשיא המדינה

1. בכל שנה ביום העצמאות מתקבלים מאה ועשרים חיילים מצטיינים בשירות חובה בצה"ל אצל נשיא המדינה, בלשכתו בירושלים.
           תוקף סעיפים 2 עד 5 מה- 16 פבר´ 97
2. חיילים אלה נבחרים על ידי הפיקודים, החילות והיחידות (להלן - "הגורם המשגר"), לפי הקצאה, שניתנת בכל שנה על ידי אכ"א-מחלקת פרט-ענף משטר ומשמעת, ולפי הנתונים האלה:-
א. קצינים - בשירות חובה, או בשנת הקבע הראשונה שלהם.
ב. חוגרים - בשירות חובה בלבד.

 

 


קריטריונים לבחירה

 

3. הקריטריונים, שלפיהם יש לבצע את מיון המועמדים הם אלה:-
א. הצטיינות במילוי תפקיד והתנהגות למופת.
ב. המועמד מהווה דוגמה אישית ליתר החיילים ביחידה.
ג. ביצוע התפקיד מעל ומעבר למוטל.
ד. היעדר הרשעה בדין משמעתי ובבית דין צבאי בשנה החולפת, ואי ריצוי עונש מחבוש בכל תקופת השירות.
ה. עד ליום הטקס שירת המועמד בצה"ל במשך אחד עשר חודשים, לפחות.
ו. אי היבחרות ואי השתתפות בטקס חיילים מצטיינים לנשיא המדינה בעבר.
ז. עדיפות לחיילים לוחמים.
4. אכ"א-מחלקת פרט-רע"ן משטר ומשמעת רשאי לפסול מועמד, שלא נבחר ולא אושר לפי הקריטריונים האמורים בסעיפים 2 ו- 3 לעיל.

 

 


זימון

 

5. נוהל זימון החיילים, ריכוזם והכנתם לטקס וכן שלבי הטקס יפורטו בספר הטקסים של צה"ל.

 

 


פעולות אחרי הטקס

 

6. אחרי הטקס יירשמו שמות כל החיילים שהשתתפו בו בספר מיוחד, הנשמר באכ"א-מחלקת פרט-ענף משטר משמעת.
           * תוקף סעיף  7 מה- 16 פבר´ 97
7. בגיליון ההתנהגות של החייל תירשם העובדה שנתקבל אצל נשיא המדינה כחייל מצטיין, בדיו אדומה, וכן תוזן לקובץ הרישום האישי של החייל.
8. כל חייל ממשתתפי הטקס יזכה בתמונה קבוצתית עם נשיא המדינה, בן זוגו והמפקדים.
9. התמונות יועברו לחיילים באמצעות הפיקודים והחילות.

 

השארת תגובה

Leave a Message