34.0203 - ימי החנוכה בצבא

1. ימי החנוכה מתחילים בכל שנה ב-כ"ד בכסלו עם שקיעת החמה ומסתיימים ב-ג´ בטבת עם צאת הכוכבים. 2. בשמונת ערבי ימי

1. ימי החנוכה מתחילים בכל שנה ב-כ"ד בכסלו עם שקיעת החמה ומסתיימים ב-ג´ בטבת עם צאת הכוכבים. 2. בשמונת ערבי ימי החנוכה יש לערוך טקס הדלקת נרות חנוכה מסורתי בכל יחידות הצבא למען אפשר קיום מצוות החג למעוניינים בכך. שעת קיום הטקס ומקום עריכתו יפורסמו בפקודות השגרה. 3. בסיס הרבנות הצבאית יספק מנורות חנוכה ונרות בהתאם להזמנת היחידות. 4. במשך כל ימות החנוכה תינתן תוספת זמן של 20 דקות לתפילת שחרית, נוסף לזמן הרגיל, שנקבע בהתאם לפ"מ 34.0302.

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה