34.0204 – חג הפורים בצבא

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

חג הפורים

1. חג הפורים מתחיל בכל שנה בכל הארץ, פרט לירושלים, ב-י"ג באדר עם צאת הכוכבים ומסתיים למחרתו, י"ד אדר, עם צאת הכוכבים. 2. בירושלים מתחיל החג בכל שנה ב-י"ד אדר עם צאת הכוכבים, ומסתיים למחרתו, ט"ו באדר, עם צאת הכוכבים, פרט לשנה בה חל י"ד באדר ביום שישי, שאז גם בירושלים חוגגים את חג הפורים ב-י"ג באדר. 3. בשנה מעוברת נקבעים ימי הפורים באדר ב´.

מקרא המגילה

4. מפקדי היחידות יאפשרו לכל החיילים המעוניינים בכך, להשתתף בתפילותו במקרא המגילה בציבור בפורים. 5. ביחידה שאין מתקיים בה מניין לתפילה ולקריאת מגילה, יש לתת לחיילים המעוניינים בכך חופש מתאים, למען יוכלו להשתתף בתפילות בבית-כנסת סמוך. 6. בצפת, טבריה, עכו, לוד, יפו, ובאר שבע תיקרא המגילה גם אור ליום ט"ו באדר ולמחרתו בבוקר.

השארת תגובה

Leave a Message