34.0206 צומות

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. יש לאפשר לכל חייל, הרוצה בכך, לצום בימי הצום הנזכרים בפקודה זאת. 2. חיילים הצמים ישוחררו מכל תפקיד במשך שעות הצום. תוקף סעיפים 3 ו4-  מה20- יולי 82 3. מפקדי היחידות יוודאו, שהחיילים הצמים יקבלו ארוחה מתאימה לפני הצום, ובגמר הצום יוודאו, שהחיילים הנ"ל יקבלו ארוחה חמה. 4. יש לאפשר לכל חייל הרוצה בכך לצום בימי הצום הנזכרים בפקודה זאת.

צום גדליה

5. צום גדליה מתחיל בכל שנה ביום ג´ בתשרי עם עלות השחר ומסתיים בו ביום 30 דקות אחרי שקיעת החמה.

צום - י´ בטבת

6. צום עשרה בטבת מתחיל בכל שנה ביום י´ בטבת עם עלות השחר ומסתיים בו ביום, 30 דקות אחרי שקיעת החמה.

תענית אסתר

7. יום "תענית אסתר" מתחיל בכל שנה ביום י"ג באדר (פרט לשנה בה יחול "תענית אסתר" בשבת, שאז חל הצום ביום ה´ שלפניו), עם עלות השחר, ומסתיים בו ביום 30 דקות אחרי שקיעת החמה. 8. בשנה מעוברת נקבע תענית אסתר באדר ב´.

צום - י"ז בתמוז

9. צום שבעה עשר בתמוז מתחיל בכל שנה ביום י"ז בתמוז עם עלות השחר ומסתיים בו ביום, 30 דקות אחרי שקיעת החמה. בשנה שבה חל י"ז בתמוז בשבת, נדחה הצום ליום המחרת, י"ח בתמוז.

צום - ט´ באב

10. צום תשעה באב מתחיל בכל שנה, ביום ח´ באב, 10 דקות לפני שקיעת החמה, ומסתיים ביום ט´ באב 30 דקות אחרי שקיעת החמה. בשנה שבה חל ט´ באב בשבת, נדחה הצום ליום י´ באב. 11. במשך שעות הצום אין לקיים במחנות הצבא שעשועים, כולל: קולנוע, קונצרטים, הצגות או מסיבות. מזנוני שקם יהיו סגורים. 12. יש לאפשר לכל חייל הרוצה בכך לנעול נעלי גומי או ערדליים. 13. בלילה אור ל-ט באב אחרי כניסת הצום, לא תוגש ארוחת ערב במחנות הצבא. 14. מפקדי היחידות יאפשרו לכל החיילים המעוניינים בכך להשתתף בתפילות ובקריאת איכה וקינות בליל תשעה באב וביום ט´ באב בתפילת שחרית, מנחה ומעריב.

השארת תגובה

Leave a Message