34.0302 תפילות

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

1. מפקדי יחידות יבטיחו, שלכל חייל הרוצה בכך תינתן אפשרות להתפלל תפילות שחרית, מנחה ומעריב. תפילות אלו יש לראות כחלק מזכויותיו של החייל המתפלל את התפילות הנ"ל. 2. הזמנים שייקבעו לתפילות הנ"ל הם:- א. תפילת שחרית: אחרי שעת השכמת היחידה בין שעת זריחת החמה ושעה 09.00 ולפני ארוחת הבוקר. משך זמן התפילה בימות החול - 30 דקה, בראשי חודשים - 50 דקות. ובשבתות שעה ו45- דקות. ב. תפילת מנחה: בין שעה 16.00 לבין שקיעת החמה. משך זמן התפילה בימות חול - עד 15 דקות ובשבתות עד 30 דקות. ג. תפילת מעריב: בין שעת שקיעת החמה לשעה 23.30. משך זמן התפילה בימות חול - עד 15 דקות ובשבתות עד 30 דקות. 3. זמן התפילה ומקומה יתפרסמו בפקודות השגרה של היחידה. הזמן לתפילת שחרית ייכלל בסדר יומה של היחידה. חיילים שאינם משתתפים בתפילה יועסקו בזמן הזה בכל תעסוקה, פרט לאימונים, התעמלות או סידורים אישיים (כגון: רחצה, גילוח, סידור חפצים ומיטות). על זמני התפילה בחגים תפורסמנה פקודות מיוחדות, בפרוס כל חג. 4. חייל נעדר הורים, המשרת במקומות, שתפילה בציבור אינה נערכת בהם, יורשה להגיע לבית-הכנסת הקרוב לתפילה בציבור ולאמירת קדיש ביום הזיכרון לאחד מהוריו. תוקף סעיף 5  מה25- אוק´ 84 5. מפקד היחידה יאפשר לחייל אבל על אחד מהוריו, להתפלל במניין בכל אחת מתפילות היום, כדי שיוכל לומר קדיש במשך השנה הראשונה לאבלו. 6. תוכן פקודה זו ישונן לחיילי כל הדרגות, אחת 6 חודשים

השארת תגובה

Leave a Message