28 ימי מאסר בשל מספר שימושים בסמים

| 21/01/2016 | נוסף לאחרונה, סמים פסיקה

בית הדין הצבאי של מחוז צפון גזר היום 28 ימי מאסר על טירון בגולני אשר ביצע מספר שימושים בקנאביס בנסיבות אזרחיות. להלן פרוטוקול הדיון: תאריך דיון 21/01/2016 צפון(מחוזי) 41/16 ח/XXXXXX טוראי ר. פ.

                     ישיבת הקראה מיום 21/01/2016

                   בראשות האב״ד סא״ל טלי פריד

נאשם: ח/XXXXX טוראי ר.פ. תובע: סגן רותם אלבז סנגור: עו"ד בני קוזניץ רשמת: רב״ט אלינה דסייב אב״ד מזהה את הנאשם. נ: עו״ד בני קוזניץ מייצג אותי בתיק זה. ת+ס: הגענו להסדר טיעון לפיו נבקש במשותף לגזור על הנאשם 28 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה לשיקול דעת בית הדין ופסילת רישיונות נהיגה ל45 ימים. ת: מתקנת את כתב האישום לגופו בנוגע לתקופת השימוש. בית הדין מסביר לנאשם כי אינו חייב לכבד את הסדר הטיעון. נאשם: הוסבר לי כי בית הדין אינו חייב לכבד את הסדר הטיעון. בית הדין מקריא לנאשם את כתב האישום המתוקן. נאשם: כתב האישום המתוקן הוקרא לי, אני מבינו ומודה בו.

הכרעת דין

הנאשם מורשע, על פי הודאתו, בעבירה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג - 1973, בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.   ניתנה והודעה היום, י״א שבט תשע״ו, 21/01/16, בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. ראיות לעונש: ת: מגיש תדפיס אישי, מסומן ת/2. אלו עדיי.   ס: מגיש מספר תעודות הערכה, מסומן ס/1. מרשי לא יעיד, אלו עדיי. סיכומים: סיכומי תביעה: שקלנו בגיבוש ההסדר את חומרת העבירה, כמו כן שקלנו את הודאתו של הנאשם בהזדמנות הראשונה וחיסכון בזמן שיפוטי וכן ויתורו של הנאשם על טענות הגנה. אבקש לאמץ את הסדר הטיעון. סיכומי הגנה: אצטרף לדברי חברתי, אבקש לאמץ את ההסדר. מדובר בחייל חדש, חודש וחצי בשירות, משפחה נורמטיבית. מפקדיו מעריכים אותו, מדובר במספר מועט של שימושים בנסיבות אזרחיות. ויתרנו על טענות ראייתיות. אבקש לאמץ את הסדר הטיעון. הנאשם בדברו האחרון: אין לי מה להוסיף.  

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה שעניינה שימוש בסם מסוכן. מדובר בשימושים בודדים שביצע הנאשם בסם מסוכן מסוג קנאביס בנסיבות אזרחיות, במהלך החודש הראשון לשירותו בצה״ל. הצדדים נקשרו בהסדר טיעון במסגרתו איזנו באופן הולם את חומרתה של העבירה ורמת הענישה הנהוגה בגינה, עם נסיבותיו האישיות של הנאשם. הנאשם התגייס בנובמבר 2015 והחל הכשרה כלוחם בחטיבת גולני. העבירה, כאמור, בוצעה בתחילת דרכו הצבאית. הצדדים ציינו כי נשקלו הודאתו בהזדמנות הראשונה, ויתור ההגנה על טענות ראייתיות וכן היותו חייל צעיר, חדור מוטיבציה. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. לפיכך, נגזרים עליו העונשים הבאים: א. 28 ימי מאסר לריצוי בפועל, מניינים מיום מעצרו. ב. 30 ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים, שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים. ג. 60 ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים, שלא יעבור עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים. ד. פסילת רישיונות נהיגה בפועל למשך 45 ימים.   נימן והודע היום, י״א שבט תשע׳׳ו, 21/01/16, בפומבי ובמעמד הנאשם והצדדים. זכות ערעור כחוק, הודעה.  

השארת תגובה

Leave a Message