34.0402 – הרשאה למתן גט

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל
1. על מנת למנוע עגינותה של אשה במקרה של מות בעלה החייל בלי הוכחות ברורות היכולות לשמש בבתי הדין כעדות מספקת של מותו, זקוק כל חייל נשוי לסידור הרשאה למתן גט לאשתו (טופס 821).
2. הרשאות למתן גט אפשר לסדר באמצעות כל רב צבאי

השארת תגובה

Leave a Message