35.0511 – שקם – מכירת מצרכים לחיילים לצורכי מסיבות משפחתיות

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

1. מחסני המכר של שקם ימכרו לחיילים מצרכים לצורכי עריכת מסיבות משפחתיות, כלהלן: אירוסין, נישואין, הולדת בן או בת, פידיון הבן, בר-מצוה, נישואי בן או בת, בהמלצתו של קצין העיר.
2. חייל, אשר ברצונו לרכוש מצרכים לצורך מסיבה כנ"ל, יוכל לפנות למשרד קצין העיר המתאים. אם החליט קצין העיר להמליץ על מכירת המצרכים, יצייד את החייל בהמלצה בכתב ויפנה אותו למחסן המתאים של השקם.
3. כמות המצרכים שיימכרו תיקבע, מפעם לפעם, ע"י הנהלת שקם, בהתאם למצב המלאי.
4. תוכן פקודה זאת ישונן לחיילי כל הדרגות, אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים