35.0511 - שקם - מכירת מצרכים לחיילים לצורכי מסיבות משפחתיות

1. מחסני המכר של שקם ימכרו לחיילים מצרכים לצורכי עריכת מסיבות משפחתיות, כלהלן: אירוסין, נישואין, הולדת בן או

1. מחסני המכר של שקם ימכרו לחיילים מצרכים לצורכי עריכת מסיבות משפחתיות, כלהלן: אירוסין, נישואין, הולדת בן או בת, פידיון הבן, בר-מצוה, נישואי בן או בת, בהמלצתו של קצין העיר. 2. חייל, אשר ברצונו לרכוש מצרכים לצורך מסיבה כנ"ל, יוכל לפנות למשרד קצין העיר המתאים. אם החליט קצין העיר להמליץ על מכירת המצרכים, יצייד את החייל בהמלצה בכתב ויפנה אותו למחסן המתאים של השקם. 3. כמות המצרכים שיימכרו תיקבע, מפעם לפעם, ע"י הנהלת שקם, בהתאם למצב המלאי. 4. תוכן פקודה זאת ישונן לחיילי כל הדרגות, אחת ל6- חודשים.

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה