בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0805 – שירות חובה – מענק נישואין ומענק עקב לידה או אימוץ

35.0805 – שירות חובה – מענק נישואין ומענק עקב לידה או אימוץ

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי  

1. למענק נישואין זכאים חיילים בשירות חובה כלהלן:- א. חייל הבא בברית נישואין. ב. חיילת הבאה בברית נישואין לאחר ששירתה לפחות שנה אחת. אולם לעניין חישוב תקופה זו לא יובאו בחשבון תקופות, אשר נחשבות בהתאם לפקודות הצבא כתקופות בלתי נמנות. 2. חיילים בשירות חובה, שנולד להם ילד, או שאימצו ילד במהלך שירותם, זכאים למענק. אם נולד להם יותר מילד אחד, יזוכו במענק שיוכפל במספר הילדים. אם בני הזוג הם שניהם חיילים בשירות חובה, יזוכה במענק אחד מהם בלבד. 3. גובה המענק יהיה בשיעור של שכר טוראי בשירות חובה.

  נוהל קבלת המענק   4. חייל או חיילת, אשר נישאו או שנולד להם ילד או שאימצו ילד, חייבים לדווח על כך לשליש יחידתם,בצירוף מסמכים מתאימים (תצלום תעודת נישואין או כתובה או אישור לידה או תעודת אימוץ). 5. היחידה תדווח על השינוי בטופס 19  (שינוי מצב משפחתי) למקשל"ר - מסו"ר, בהתאם לפ"מ 30.0303. 6. השינוי במצב המשפחתי יוזן ע"י מקשל"ר לקובץ רישום אישי, ולפיו יקבלו החייל או החיילת את מענק הנישואין או את מענק הלידה בתשלום השכר הקרוב למועד הדיווח או בחשבונם הסופי, אם לא יהיו זכאים לשכר עקב שחרורם.   שינון   7. תוכן פקודה זו ישונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message