35.0810 – נסיעות ברכבת ישראל

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

נסיעה ברכבת ללא תשלום תוקף סעיף 1  מה2- יולי 72 1. חיילים, המשרתים בשירות סדיר ושוחרים הלומדים בבתי ספר קדם צבאיים הלובשים מדים, זכאים לנסיעה ברכבת, בכל הקווים, ללא תשלום. 2. חייל, הזכאי לנסיעה ללא תשלום, יצטייד ב"כרטיס הסעה חינם". 3. כרטיסי הסעה חינם יחולקו בכל התחנות ובקופות הכרטיסים, אולם בתחנות של ירושלים, תל- אביב ובאר-שבע  יחולקו הכרטיסים בימי שישי וראשון ובערב חג וביום שלמחרת החג - בקופות המיועדות לחיילים. 4. כרטיס הסעה חינם - תוקפו ליום הוצאתו בלבד. 5. כרטיס הסעה חינם יצביע על כיוון הנסיעה בלבד, מתחנה ראשית אחת לשנייה באותו קו נסיעה, אף אם החייל נוסע עד לתחנת הביניים בלבד. תוקף סעיפים 6 ו7-  מה2- יולי 72 6. חייל או שוחר יקבל כרטיס הסעה חינם בקופת הרכבת, רק אם יציג בקופה תעודת קצין, חוגר או שוחר. 7. שוחר, אשר יעלה על רכבת ללא מדים ישלם 50 אחוז מכרטיס הנסיעה, בהתאם לתעריף המקובל לגבי חיילים.

  נסיעה בקרונות שמורים   8. נסיעה בקרונות שמורים תהיה על חשבון החייל. חייל בדרגת רס"ר ומעלה, הזכאי להחזר הוצאות לפי פ"מ 35.0301, רשאי, בעת היותו בתפקיד, לנסוע בקרונות שמורים; במקרה זה עליו לשלם את מחיר הכרטיס השמור ולהגיש חשבון הוצאות בתפקיד.   נסיעה ברכבת בהנחה תוקף סעיף 9  מה2- יולי 72 9. להנחה של 50 אחוז מדמי הנסיעה ברכבת ישראל יהיה זכאי גם חייל, המשרת בשירות מילואים פעיל הנוסע במדים. 10. כרטיס הנחה יינתן בקופת הרכבת על סמך הצגת תעודת חוגר או קצין. 11. חייל בחופשה רגילה זכאי לקבל כרטיס נסיעה בהנחה של 50 אחוז עבור אשתו וילדיו עד גיל 15 הנוסעים בלווייתו. 12. כדי לקבל כרטיסי הנחה כנ"ל, יבקש החייל ממפקד יחידתו שובר הנחה לנסיעת משפחת חייל ברכבת (טופס 81), ובו יצוינו שם אשתו ושמות ילדיו הנוסעים בלוויתו. החייל ימסור את השובר הנ"ל לקופאי בתחנת הרכבת.   משמעת   13. הוראות פ"מ 33.0120, בדבר משטר ומשמעת ברכב ציבורי, יחולו על נסיעה ברכבת.   שינון   14. פקודה זו תשונן לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message