בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0823 – חיילים בשירות חובה – קליטה בעקבות הצבה ליחידה

35.0823 – חיילים בשירות חובה – קליטה בעקבות הצבה ליחידה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. חייל בשירות חובה, הנקלט ביחידה לצורך הצבה - מפקד היחידה אחראי על ביצוע מספר פעולות, ואלה הן:-
א. הכרה של יחידתו החדשה.
ב. איתור בעיות אישיות ומצוקות קיימות או כאלה שהיו בעברו.
ג. הפנייתו לבעלי תפקידים מתאימים לצורך טיפול בבעיותיו.
ד. קביעת סדרי כניסתו לתפקיד החדש, כדי לאפשר השתלבות הדרגתית ומוצלחת ביחידה ובתפקיד ששובץ בו.
2. הפקודה מתייחסת לחיילים, הנקלטים כבודדים ביחידה, ולא במסגרת מרוכזת כדוגמת קליטת פלוגה שלמה בגדוד.ראיון קליטה


3. כל חייל חדש ירואיין ע"י השליש או ע"י קצין הניהול (לרבות נגד בתפקיד זה), בתוך יומיים מהתייצבותו ביחידה.
4. בראיון הקליטה יובהרו לחייל זכויותיו וחובותיו ביחידה, דרישות התפקיד, הכרת היחידה ונוהלי הפנייה למפקדים.
5. אם התעוררה בעיית פרט, או אם אבחן המראיין סימנים של בעיות אישיות או סימני מצוקה, יופנה החייל בסיום הראיון לאחד מבעלי התפקידים ביחידה להמשך טיפול בו.
6. חיילת חדשה תרואיין ע"י סגל הח"ן לא יאוחר משבוע ממועד התייצבותה ביחידה. לאחר חודש ימים מיום קליטתה ביחידה תרואיין ע"י קצינת הח"ן במטרה לבחון את השתלבותה ביחידה.היכרות עם היחידה


7. בכל יחידה ייקבעו, בפקודות הקבע, פעולות הסברה מתאימות לאופי היחידה שמטרתו להכיר לחיילים החדשים את יחידתם, את תפקידיה, את ארגונה, את אופי השירות ואת תנאי השירות בה.
8. בכל יחידה יוכן דף מידע שיכלול מידע כללי ומידע מפורט על היחידה.
9. דף המידע יימסר לכל חייל חדש מייד עם קליטתו ביחידה.
 
חייל חונך


10. קצין הניהול או השליש אחראים להצמיד לחייל חדש חייל חונך בימים הראשונים ביחידה, כדי שזה יכיר לו את היחידה, את מיתקניה ואת אופיה ויתמוך בו מבחינה חברתית.הקלה בתנאי השירות


11. בכל יחידה תיקבע בפקודות הקבע תקופה של שבועיים, לפחות, שבה לא ישובץ חייל חדש לתורנויות ולשמירות מכל סוג, אלא אם כן מצב כוננות מחייב זאת. עם תום שבועיים מהגעתו ליחידה יסביר מפקד היחידה או מי שנקבע לכך על ידו את חובותיו ביחידה בתחום שגרת המחנה, והוא ישובץ לתורנויות עפ"י הנהוג והמקובל ביחידה.
12. לכל חייל חדש תינתן אפשרות לצאת לחופשות קצרות ולהתקשרות בטלפון בהתאם ליכולת היחידה.מעקב אחר קליטת חייל חדש


13. לכל חייל חדש ימולא, בתום 3 חודשים לשיבוצו, דוח מעקב על תפקודו ע"י מפקד ישיר, קצין או נגד, לפחות.
14. הדוח ייבדק ע"י המפקד או ע"י השליש או ע"י קצין הניהול של היחידה, ואלה יחליטו אם יש צורך בפעילות יזומה לשינוי שיבוצו ביחידה או להפנייתו לבעלי תפקידים  לטיפול נוסף עפ"י העולה מן הדוח.כנס חיילים חדשים


15. מפקד היחידה יערוך כנס לחיילים החדשים. בכנס יוצגו בעלי התפקידים העוסקים בטיפול בפרט ביחידה: השליש, קצין הניהול, רופא, קצינת ת"ש או מש"קית ת"ש, קב"ן, קצינת ח"ן או מש"קית ח"ן.
16. תדירות הכנסים תיקבע בפקודות הקבע של היחידה עפ"י היקף קליטת חיילים חדשים ביחידה.שינון


17. פקודה זו תשונן בכל יחידות צה"ל אחת ל3- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message