בדיקה נפשית לעריקים מבלי שיסגירו את עצמם – אפשרית!

| 20/11/2005 | עריקות ונפקדות

חיילים רבים עורקים מן הצבא ונוטשים את יחידתם מכיוון שהם סובלים ממצוקות שונות: חלקם סובלים ממצוקה כלכלית בבית ועורקים על מנת לסייע למשפחה. חלקם סובלים מבעיות רפואיות ומרגישים שאינם מקבלים טיפול הולם, וחלק גדול מהם סובל מבעיות נפשיות, המובילות לעריקות. עד לפני שנים לא רבות, סירב הצבא על כל מוסדותיו, באופן מוחלט, לקיים קשר כלשהו עם עריקים. התשובה הקלאסית הייתה "קודם תתייצב ותיענש, ואחר כך נבדוק את סיבות העריקות" היא עודנה התשובה אותה מקבלים עריקים גם היום. גישה זו משתנה אט אט. אחת מן הדוגמאות הבולטות ביותר לשינוי גישה זו היא המדיניות בה נוקט מדור פסיכיאטריה שבמפקדת קצין הרפואה הראשי מזה שנים מספר. מדור זה, האחראי על כל נושא הפסיכיאטריה בצבא, מוסמך לבצע בדיקות פסיכיאטריות באמצעות פסיכיאטרים המשרתים במדור בשירות קבע או במילואים. מדיניות מדור פסיכיאטריה מזה מספר שנים היא כי כאשר פונה אליו עריק, וישנו חשש ממשי למצוקה נפשית קשה של אותו עריק, נוטה המדור לאשר לעריק להתייצב במדור לצורך בדיקה פסיכיאטרית, כאשר המדור פועל, עד לביצוע הבדיקה, להקפאה כמעט מלאה של פקודת המעצר כנגד העריק, וכן לאפשר לו להגיע לבדיקה ולעזוב את המדור בלא תלות בתוצאות הבדיקה, ומבלי שייעצר. מדיניות זו חלה רק כאשר העריק מצליח, כאמור, להצביע על כך שישנו חשש של ממש כי הוא סובל ממצוקה נפשית קשה. לעניין זה, נדרשת, בדרך כלל, חוות דעת פסיכיאטרית או פסיכולוגית פרטית, או, לכל הפחות, מכתב מרשויות הרווחה. במילים אחרות, המדור דורש כי גורם טיפולי כלשהו יאבחן כי העריק סובל ממצוקה, ואינו מסתמך, בדרך כלל, על דברי העריק לבדם. אם אבחנתו של מדור פסיכיאטריה הייתה כי העריק סובל ממצוקה נפשית, וחוות דעתו של המדור הייתה כי יש מקום להכיר בבעיה נפשית של העריק / לשנות את הפרופיל שלו, מומלץ ביותר לפנות, בסיוע עורך דין, לפרקליטות נפקדים ועריקים, בבקשה להקל עם העריק באופן הטיפול. מצבו הנפשי של עריק הוא שיקול חשוב ביותר בהחלטת פרקליט נפקדים ועריקים כיצד לטפל בעריק: בדרך של העמדה לדין בבית דין צבאי, טיפול בדרך של דין משמעתי, או סגירה מוחלטת של התיק.

השארת תגובה

Leave a Message