שקילת סם – אך ורק משקל נטו!

| 27/09/2006 | עבירות סמים בצבא

במקרה שנדון בבית משפט השלום בתיק  ת"פ (שלום - קריות) 04518 מ"י נ´ אברמוב, נטען כנגד נאשם, בין היתר, כי החזיק " 8.7 ק"ג ברוטו קנבוס (מריחואנה או חשיש)". בית המשפט קבע כי אם התביעה אינה מסוגלת לקבוע ולהוכיח את משקל הסם נטו, הנאשם ייהנה מהספק שנוצר, והסם ייחשב כסם שמשקלו לא הוכח. התביעה ניסתה לטעון כי יש לראות במשקל הנ"ל משקל נטו, לאחר הפחתת כ-10% מהמשקל הכולל בגין משקלה של האריזה, וזאת על סמך טענת המשטרה כי בעקבות הערכה של צוות המעבדה המשטרתית, על-פי עשרות בדיקות שעשו במקרים אחרים, משקל אריזות הסם נע בין 5% ל- 11% ממשקלו של הסם. לפיכך בתיק הספציפי נגד הנאשם, בוצעה הערכה לפיה משקל החבילה במקרה הזה היה 10%. אין צורך לציין כמובן ששקילת הסם בוצעה יחד עם החבילה, והחבילה עצמה לא נשקלה בנפרד על מנת להגיע למשקל הנטו של הסם. בית המשפט, כאמור, דחה את טענות התביעה בהסתמך על מונח יסוד בפלילים – חובת ההוכחה מעבר לספק סביר מוטלת על התביעה. לא סייעה לתביעה אף העובדה שלפני בית המשפט הוצגה תמונה שמראה את חבילות הסם הגדולות באריזותיהן. באותה תמונה, קבע בית המשפט כי שם ראו כי מדובר בגלילי נייר עבה וסגור כליל למעט פתח שנפתח בקצה כל חבילה כדי להוציא מעט מהחומר הצמחי המבצבץ מהם לבדיקה. עוד קבע בית המשפט כי אין בסיס לקבוע שגם ביתרת החבילה, שלא נפתחה, מצוי אך ורק סם מסוכן. כמו כן בית המשפט קבע שניסיון המעבדה בשקילת חבילות קודמות, וההיגיון הבריא שהופעל במקרה זה על ידי אנשי המעבדה, לא מהווים תחליף לנתונים מדויקים שניתן להשיג בקלות על ידי שקילה, ובלעדיה לא ניתן לקבוע בוודאות את משקל הסם נטו. יש לציין שהנאשם הורשע, על פי הודאתו, בהחזקת סם מסוכן שלא לשימוש עצמי, וכן בהחזקת כלים להכנת סמים, אך בית המשפט גזר את דינו "בהנחה שמדובר בכמות סם צנועה יחסית לאישום המקורי". בהחלטתם ציינו השופטים כי יש חשיבות רבה למשקל הנטו של הסם, כי זהו בעצם החומר שהחוק נועד למנוע הפצתו. פסיקה זו רלבנטית לחיילים בעיקר במקרים בהם נתפסים חיילים על ידי משטרת ישראל. משטרת ישראל בדרך כלל שולחת את הסם להשמדה. במקרים כאלה, בהם לא ניתן להוכיח את משקל הסם, ייהנה החייל מהספק.

השארת תגובה

Leave a Message