בית  »  דין משמעתי בצה"ל   »   האם ייתכן שמגיעים לך פיצויים? ריצית עונש ובסוף זיכו אותך, העונש בוטל או לא שוחררת בזמן?!

האם ייתכן שמגיעים לך פיצויים? ריצית עונש ובסוף זיכו אותך, העונש בוטל או לא שוחררת בזמן?!

| 27/09/2006 | דין משמעתי בצה"ל

אחד המקרים החמורים העשויים לקרות במערכת המשפטית הוא מקרה בו אדם מוצא עצמו בכלא או במעצר, כאשר אין עילה חוקית להחזיקו במצב זה. מצב זה נקרא כליאת שווא. בעוד שכליאת שווא נדירה מאוד במערכת המשפט האזרחית, מדובר במצב נפוץ במערכת הצבאית, שכן במערכת זו נשלחים חיילים רבים לכלא במסגרת השפיטה בדין משמעתי, שהיא שפיטה בלתי מקצועית על ידי קציני שיפוט ללא השכלה משפטית. כיום, במיוחד לאור שינויים בהליכי הדין המשמעתי בשנים האחרונות, הליכים רבים של דין משמעתי מבוטלים על ידי הפרקליטות הצבאית, ומביאים למצבים בהם זכאים חיילים לפיצוי בגין כליאת השווא, לעתים, מבלי להיות מודעים לכך כלל. פקודות הצבא מעגנות את זכותו של חייל לקבל פיצוי מן הצבא במקרים בהם היה אותו חייל כלוא שלא כדין. סכום הפיצויים משתנה כשמדובר בחיילים, ומותאם לפי סוג השירות(סדירמילואיםקבע וכו´). המקרים אליהם מתייחסים פקודות הצבא הם המקרים הבאים: 1. חייל שריצה עונש מחבוש, שהוטל עליו בדין משמעתי, וזוכה לאחר מכן בערר בפני קצין שיפוט בכיר. 2. חייל שריצה עונש מחבוש ע"פ פסק שבוטל לאחר מכן על-ידי פרקליט צבאי ראשי, וזוכה על ידי קצין שיפוט בכיר במשפטו המחודש. 3. חייל אשר ריצה עונש מאסר שהוטל עליו על ידי בית-דין וזוכה לאחר מכן בערעור בפני בית-הדין לערעורים. 4. חייל אשר ריצה עונש מחבוש ופרקליט צבאי ביטל את הפסק בדין המשמעתי שכנגדו, ולא הורה להעמיד את החייל לדין מחדש. 5. חייל שריצה עונש מחבוש על תנאי שהופעל כנגדו לא כדין, ופרקליט צבאי החליט לבטלו. 6. חייל שהיה עצור – במקרה שפרקליט צבאי קבע שהמעצר לא היה כדין, או שביטל התלונה שבקשר אליה היה החייל עצור. 7. חייל אשר אושרה לו בקשת מחילהחנינה ולא שוחרר לאחר המתקת העונש. 8. חייל שנעצר בעקבות טעות בזיהוי. 9. חייל שחלה טעות בתאריך שחרורו מן הכלא. לסיכום: לחייל שנכלא "כליאת שווא" שמורה הזכות המלאה לפנות לצבא בדרישה לפיצויים. אך בכל לא תם העניין. בנוסף לפיצויים הקבועים בפקודות הצבא, שהם פיצויים מצומצמים באופן יחסי, רשאי חייל להגיש כנגד הצבא תביעה אזרחית, ולדרוש פיצויים נוספים בגין כליאת השווא. לכן, בכל מקרה בו בוטל הליך משמעתי של חייל, אנו ממליצים לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, על מנת לבדוק את האפשרות לקבל פיצוי.

השארת תגובה

Leave a Message