הפ"ע 02.0714 מגבלות על נציגי צה"ל בהתקשרויות עם ספקים

thumbnail_post
watsapp-btn
ממהרים? אנו זמינים לכם כאן