קצין תגמולים – החוקים הרלוונטיים

| 10/10/2009 | קצין תגמולים

 

החוקים העיקריים בהם נקבעו זכויות הנכים הם: - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב). חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס´ 17), תשנ"ו-  1995. - חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949. - חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 (נוסח משולב). - חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960. - חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988. מה קורה כאשר לנכה זכויות לפי חוקים אחרים?

כאשר הנכות נגרמה על ידי גורם אזרחי (למשל, תאונת דרכים), הנכה יכול לבחור בפיצוי על פי חוק הנזיקין האזרחיים. אם בחר הנכה בפיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים, לא יהיה זכאי לכל תגמול שהוא או לזכויות על פי חוק הנכים, למעט סמל הנכים. מי שהוכר על ידי המל"ל לפי חוק נכות כללית וקיבל זכות קבועה, לא יהיה זכאי לאחר חלוף 6 חודשים לתגמול או לזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

מהי נכות?

על פי חקיקת הנכים, "נכות" פירושה איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, או פחיתת כושר זה כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה. יוכר כנכה מי שלקה בנכות בעת שירותו הצבאי או בכוחות הביטחון .                             

האם גם חיילים בחופשה זכאים?

הוראות החוק חלות החל משנת 1998 גם על חייל בשירות חובה שנחבל בהיותו בחופשה מאושרת, ובלבד שהחבלה אירעה תוך 14 ימי החופשה הראשונים ודרגת הנכות היא 20% לפחות.

חבלה במהלך חופשה תוך כדי עיסוק בעבודה או פגיעת ספורט של חייל הרשום כספורטאי מצטיין אינה נחשבת לעניין זה כפגיעה בחופשה ואינה מזכה בפיצוי.

 

השארת תגובה

Leave a Message