בית  »  עבירות סמים בצבאסמים פסיקה   »   ארבעה שימושים בסם קנאביס -של נגד בשירות קבע – 34 ימי מאסר בפועל , 3 חודשי פסילה והורדה לדרגת טור´ – פסיקה נבחרת

ארבעה שימושים בסם קנאביס -של נגד בשירות קבע – 34 ימי מאסר בפועל , 3 חודשי פסילה והורדה לדרגת טור´ – פסיקה נבחרת

| 15/09/2010 | עבירות סמים בצבא, סמים פסיקה

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני:

 

אל"ם דורון     פיילס  -   המשנה לנשיא

 

אל"ם איתן     יצחק   -   שופט

 

סא"ל יגאל פליטמן    -  שופט

   

בעניין:

 

התובע הצבאי הראשי – המערער

 

נ ג ד

 

 רס"ל א. ס. - המשיב

   

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתן בתיק מר/141/09 (סא"ל אהרון פנחס – אב"ד ; סרן מעיין ילוז – שופטת ; סרן אירית הקמון-שופטת) בתאריך 16/3/2009. הערוער (קולת העונש) נדחה.

   

פ ס ק    ד י ן

 

1. המשיב הורשע בבית הדין המחוזי, על פיה הודאתו, בעבירה של שימוש בסם מסוכן והחזקתו, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, ובשתי עברות של התנהגות שאינה הולמת,  לפי סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. המשיב וחברו האזרח ישבו במכונית. כשהבחין המשיב בשוטרי משטרת ישראל מתקרבים השליך סיגריה ובה סם מסוג קנאביס מבעד לחלון. המשיב הכניס לארנקו נייר מקופל ועליו כמות קטנה מן הסם ומסר את הארנק לחברו, כדי שלא ייתפס ברשותו. בחקירה התברר כי המשיב עשה שימוש בקנאביס בארבע הזדמנויות, בין נובמבר 2008 לפברואר2009. דגימת שתן שניטלה ממנו העידה על צריכת קנאביס.

 

2. בפני בית הדין קמא באו נסיבותיו האישיות של המשיב: הוא התנדב לשירות בשנת 2000 ושירת כלוחם. משנת 2003 ועד לאחרונה שירת, תחילה בתנאי קבע ואחר כך בשירות קבע ממש, כנהג רכב רב היתרי. בעת שעבר את העברות היה המשיב בחופשת מחלה ממושכת. הבעיה הרפואית-אורטופדית שעמדה בבסיס חופשת המחלה הביאה לפיטוריו מן השירות והיא, כפי שהובהר לנו, טרם חלפה. המשיב נשוי והוא ורעייתו מתקשים להביא ילדים. עניין זה, כך המשיב, גורם לו למצוקה. המשיב תומך בכמה מבני משפחתו. מפקידו של המשיב העידו בחוות דעתם כי שירותו של המשיב היה מקצועי וטוב. הומצא מכתב המעיד כי ישנו מעביד שר מוכן לקלוט את המשיב בעבודה, כנהג משאית. המשיב הביע בפני בית הדין קמא חרטה על מעשיו ובית הדין התרשם מכנות דבריו. בית הדין קמא ציין כי שקל את חומרת המעשים, על רקע דרגתו ותפקידו, ומנגד הביא בחשבון שיקולי הענישה את שירותו הטוב של המשיב, את מצוקותיו האישיות ואת העובדה כי אף בשל הפרשה נפסק שירותו הצבאי של המשיב ונגדע מטה לחמו.

 

3. בית הדין קמא גזר על המשיב, בדעת רוב שופטיו, שלושים וארבעה ימים מאסר לריצוי בפועל, שהיו כמניין הימים שבהם שהה במעצר (עד ששוחרר הימנו). אחד השופטים, לו דעתו נשמעה, היה גוזר על המשיב שבעים ימי מאסר לריצוי בפועל. כל השופטים גזרו על המשיב שלושה חודשי פסילת רישיונות בפועל, ועונש מאסר ופסילה מותנים והורדה לדרגת טוראי.

 

4. התביעה הצבאית משיגה על קולת המאסר בפועל והפסילה בפועל. להשקפתה, נסיבותיהן של העברות, תפקידו של המשיב ודרגתו מחייבים החמרה משמעותית ברכיבים האמורים.

 

5. למעשים שבגינם הורשע המשיב חומרה בולטת – המשיב נגד, בשירות קבע, אשר נשא בפקיד הכרוך בנהיגה, בכלי רכב שונים, לעתים בנסיבות מצבעיות, ההין לעשות שימוש בסם מסוכן בכמה הזדמנויות , להחזיק בסם ואף לנסות להסתיר את מעורבותו, כנתפס בכף. למסכת עברות כזו ראוי תמהיל עונשים אשר כולל רכיבי מאסר, פסילה והודה בדרגה. בית הדין קמא אכן בחר להטיל על המשיב עונשים כאמור, אולם הקל במשכם של רכיבי המאסר והפסילה ממשיים, בשל מצבו המשפחתי של המשיב, בשל מצבו הרפואי, בשל העובדה כי נאלץ להפסיק את שירותו ומתוך הרצון לאפשר למשיב להשתלב במסגרת החיים האזרחית.

 

6. כל השופטים מצאו כי על אף שעונש המאסר בפועל שהוטל על המשיב אינו כבד, ביחס להיקף העברות, אין הוא קל במידה מצדיקה את התערבותנו, בשים לב לנסיבות שנמנו לעיל, לעונשים האחרים שהוטלו עליו לכך שהמשיב סיים זה מכבר לרצותו. כל השופטים אינם רואים על כן להתערב ברכיב זה.

 

7. אשר לרכיב הפסילה הממשית נחלקו דעותינו- רוב השופטים סבורים כי בהתחשב בכל רכיבי הענישה שנגזרו על המשיב, ועל אף שגם לגבי מידת הפסילה הממשית נהג בית הדין קמא מידה של הקלה, אין המדובר בעונש קל במידה המצדיקה את התערבות בית הדין הצבאי לערעורים. אחד השופטים סבור כי ראוי, בשים לב לנסיבות שבהן נתפס המשיב ולעיסוקו הצבאי, להטיל על המשיב פסילה ממושכת יותר. לו דעתו נשמעה, ומשאין דרכה של ערכאת הערעור למצות את הדין, היה מעמיד את הפסילה על ארבעה חודשים. פסק הדין בעניין זה כעדת רוב השופטים.

 

8. סיכומם של דברים, הערעור נדחה.

 

 

 

ניתן והודע היום, כ"ה בניסן התשס"ט, 19 באפריל 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

   

________________            ________________           ________________

 

           המשנה לנשיא                                 שופט                                         שופט

 

 

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

 

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

 

                                                                                                  ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message