עריקי מילואים

| 25/07/2004 | עריקות ונפקדות

עריקי מילואים - מה קורה שאני נמנע מלהתייצב?

חייל מילואים המזומן לשירות מילואים פעיל ונמנע מלהתייצב אליו נחשב כנעדר מן השירות ללא רשות, עבירה על סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, מן היום הראשון של שירות המילואים אליו לא התייצב. בשלב זה, נחשב החייל, בעגה הצבאית, כנפקד. משמעות הדבר – החייל נמצא באחריות היחידה, ויטופל משמעתית על ידי היחידה לכשיתייצב.

היינו, יועמד לדין משמעתי בפני קצין שיפוט. בשלב זה, על מנת להסדיר את עניינו, על החייל להתייצב ביחידתו (ולא, למשל, בבסיס משטרה צבאית). לאחר 30 יום מרגע תחילת הנפקדות, מוכרז החייל כעריק, והטיפול בעריקותו עובר למדור עריקים בשלישות הראשית. ככלל, מרגע אישור הכרזת העריקות, מעורבת המשטרה הצבאית בטיפול בעריק, והוא צפוי להיעצר על ידי הרשויות.

דין משמעתי מול דין פלילי

ככלל, חיילי מילואים הנעדרים מן השירות לתקופות שאינן עולות על שנה, יועמדו לדין משמעתי, ואילו בעניינם של חיילים הנעדרים לתקופות ארוכות יותר, תישקל האפשרות של העמדה לדין פלילי בפני בית דין צבאי, על כל ההשלכות המתלוות לכך: סמכות ענישה חמורה יותר, עונש מאסר על תנאי ממושך, ורישום פלילי.

למותר לציין, כי כל מקרה נבחן לגופו, ופירוט הנסיבות האישיות והגורמים שהביאו להיעדרות, והבאתם בפני הגורמים המחליטים, עשויים להשפיע על ההחלטה האם להעמיד את החייל לדין משמעתי או להגיש כנגדו כתב אישום. על ההליך המשמעתי ניתן לקבל מידע נוסף במאמר "על הדין המשמעתי" שבאתר, ולהתייעצות בנוגע להליך פלילי ניתן לפנות למשרדנו.

*קרדיט תמונה מויסייב. מתוך אתר פיקיוויקי

השארת תגובה

Leave a Message