בית  »  עריקות ונפקדות   »   נפקדות לתקופה של 178 ימים – עונש מאסר בפועל בן 165 ימים – פסיקה נבחרת

נפקדות לתקופה של 178 ימים – עונש מאסר בפועל בן 165 ימים – פסיקה נבחרת

| 09/10/2010 | עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

אל"ם דורון   פיילס -   המשנה לנשיא

אל"ם אבי           לוי -   שופט

סא"ל יגאל פליטמן  -   שופט

 

בעניין:

 טור´ א. א. - המערער

נ ג ד

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי העורף שניתן בתיק ער/85/08 (סא"ל מאיה הלר - שופטת) בתאריך 29/1/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

המערער, טור´ א. א., נתן את הדין בבית הדין הצבאי במחוז שיפוטי העורף בגין היעדרות בת 178 ימים משירות צבאי, אשר הסתיימה ביום 10/12/2008 במעצרו. בגין עברה זו הוטלו עליו ארבעה חודשי מאסר לריצוי בפועל תוך הפעלה במצטבר של עונש מאסר בן שלושה חודשים, אשר נגזר עליו בעבר, וכן עונש מאסר על תנאי.

המערער מבקש במסגרת ערעורו כי נורה על הקלת עונש המאסר אשר הושת עליו על ידי הערכאה הראשונה.

עובדות המקרה מלמדות כי המערער גויס לשירות בחודש פברואר 2007; הוא שובץ לשרת כעובד כללי. זו למערער היעדרות רביעית, ובגין שתיים מההיעדרויות הקודמות נתן אתה דין לפני בית דין צבאי.

בית-הדין קמא הנכבד הדגיש כי מצא שהמערער "חסר מוטיבציה לשירות צבאי", וכי הוא "אינו מוכן לתרום מעצמו בתנאים שאינם נוחים למסגרתו האישית". צוין גם כי בביקור שנעשה בביתו במהלך ההיעדרות הובהר לו שאם רצונו להשתחרר מהשירות הצבאי, עליו לעשות כן "בדרכים מקובלות". באמרתו אשיר המערער כי ביצע את ההיעדרות "בשביל לצאת מהצבא". כן עול ה כי ההיעדרות החלה ביום שבו שוחרר מכליאה בגין היעדרות קודמת.

בית-הדין קמא ציין כי נקבע למערער פרופיל 21 בשל אישיות בלתי בשלה ותלותית. לפי הטענה, מצבו הנפשי הרעוע נובע מיחסיו עם הוריו.

לפני בית-הדין קמא לא העיד המערער.

השופטת הנכבדת קמא באה לדעה שלפיה –

 

"מדובר במי שהחליט החלטה מודעת שלא לשרת בצה"ל מטעמי נוחות, כפי שעולה מדוח ביקור המפקד המחפש – ת/4 בו נרשם כי ´אביו של החייל המדרבן אותו לא לשרת בצבא כי לא ייצא לו מזה כלום והאפשרויות בחוץ יותר טובות´, דברים אילו מתיישבים היטב עם דברי הנאשם באמרתו לפיהם הוא מעוניין שלא לשרת בצה"ל ויותר מכל מעשיו של הנאשם מלמדים אלף עדים על כוונתו שלא להשלים שירות צבאי באורח תקין".

 

בית-הדין קמא לא מצא להקנות משקל מכריע לחוות הדעת הפסיכיאטרית שכן זו נסמכת על "עובדות אשר לא גובו במסמכים", וחלק נטענו לראשונה בפני הפסיכיאטרית "שעה שהנאשם מבקש שתוכן הדברים לא ייבדק ואף הפסיכיאטרית התרשמה כי קיים ´דיסוננס בין דיווחו לבין האפקט אשר היה מצומצם וקהה´".

לאור זאת מצאה השופטת הנכבדת קמא "למצות עמו את הדין נוכח העובדה כי לא עשה כל מאמץ להשתלב בשירות הצבאי ולבצע את חובתו האזרחית".

סנגורו המלומד של המערער, רס"ן מרק פרי, עתר להארכת עונש המאסר המותנה, אשר הופעל על ידי הערכאה הראשונה, מתוך התחשבות בתקופה המשמעותית שבה שוהה הוא בכלא מאז מעצרו (כחודשיים ימים ואף יותר מכך). מוקד הערעור נעוץ ברקעו הפסיכולוגי של המערער המקרין באורח ישיר, לפי הנטען, על העברה שבה הורשע.

הסנגור המלומד הדגיש את העובדה שהמערער הוא למשחה מוכת גורל: אבי המשפחה הוא מהמר כפייתי שנה במערער באלימות ; המשפחה שקעה בחובות. ; אחיו מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי.

על רקע זה, טוען הסנגור, הקביעה בחוות הדעת הפסיכיאטרית שלפיה, המערער סובל "[מ]הפרעת אישיות בלתי בשלה, תלותית עם נתוני איכות נמוכים – שילוב אשר מוביל אותו לקשיי הסתגלות למסגרת, חסר מיומנות חברתית...", מתבקשת.

הסנגור טוען כי חוות הדעת הפסיכיאטרית נסמכה ככל שניתן היה על מסמכים.

לפי הטען, המערער אכן גמר אומר בנפשו שלא לשרת, אך הדבר נבע משכנועו לכך על ידי אביו, שהוא דם בלתי נורמטיבי. הסנגור טען כי הנפגע העיקרי מכך שמהערער לא ישרת שירות צבאי, הוא המערער עצמו, וכי לפיכך אין טעם בענישתו עוד על ידי כליאתו.

הוסיף הסנגור וטען כי, למעשה, כבר בשלב גיוסו לא היה המערער מסוגל נפשית להתמודד עם שירות צבאי, ולפיכך אילו אובחן כנדרש במועד , ניתן היה לפטרו כבר אז משירות ולמנוע את ביצוע העברות הנוספות ואת העונשים אשר באו בעקבותיהן. הסנגור מודע לכך שהמערער לא חשף את קורות חייו ואת בעיותיו הנפשיות מבעוד מועד בפני גורמי ברה"ן, אך ציין כי הימנעות זו נובעת אף היא מהפתולוגיה שממנה סובל המערער.

לאחר שמיעת הערותינו ובהגינות רואיה לציון הביעה התביעה הצבאית הסכמתה להקלת מה בעונשו של המערער, זאת לפנים משורת הדין ובהתחשב במצבו הנפשי, כפי שזה אובחן על ידי הפסיכיאטרית. המערער הסכים לעמדה זו.

בנסיבותיו של העניין ולנוכח הסכמת הצדדים מצאנו, לפנים משורת הדין, להקל מעט בעונשו של המערער על ידי שנורה על חפיפת מחצית מעונש המאסר המותנה עם העונש שהוטל בגין העברה הנוכחית.

 

המערער ישא, אפוא, עונש כולל של 165 ימי מאסר לריצוי בפועל מיום מעצרו.

אין שינוי ביתר רכיבי הענישה.

 

ניתן והודע היום, ה´ באדר התשס"ט,1 במארס 2009 , בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

          המשנה לנשיא                                 שופט                                          שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message