סחר בסם מסוכן וסירוב להיבדק – 30 חודשי מאסר בפועל – פסיקה נבחרת

| 09/10/2010 | מאמרים בנושא כלא צבאי, מאמרים בנושא עבירות סמים בצבא

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני:

 

אל"ם דורון  פיילס  –   המשנה לנשיא

 

אל"ם חיים    גלפז  –   שופט

 

אל"ם ראובן     לוי  –   שופט

 

 

בעניין:

 

התובע הצבאי הראשי – המערער

 

נ ג ד

 

 טור´ א. ד. – המשיב

 

ובעניין:

 

 טור´ א. ד. – המערער

 

נ ג ד

 

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

 

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתן בתיק מר/155/09 (רס"ן כרמל ווהבי – אב"ד ; רס"ן פאדי אלקרא – שופט ; סרן נדב שני – שופט) בתאריך 12/5/2009. ערעור התביעה (קולת העונש) נדחה. ערעור ההגנה (חומרת העונש) נדחה.

 

 

פ ס ק    ד י ן

 

1.  טור´ א. ד. (להלן: המערער) הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, בשני פרטי אישום של סחר בסם מסוכן, לפי סעיפים 13 ו-19א לפקודת הסמים המסוכנים(נוסח חדש), התשל"ג-1973 ובעבירה של סירוב להיסדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי סעיפים 127א ו-250א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. בית הדין קמא גזר על המערער שלושים (30) חודשי מאסר לריצוי בפועל, מיום מעצרו; 12 חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים, שלא יעבור עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים; שני (2) חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים, שלא יעבור עבירה שעיינה סירוב להיבדק; 10 חודשי פסילת רישיונות הנהיגה בפועל, שמניינם מיום שחרורו של המערער מן המאסר.

 

2. התביעה הצבאית ערערה על קולת העונשים. להשקפתה, ראוי להחמיר במידת עונש המאסר בפועל ובמידת הפסילה שהושתו על המערער. המערער מצידו מערער על חומרת העונשים.

 

3. העובדות שבסיס ההרשעה הובאו בגזר דינו של בית הדין קמא:

 

"כתב האישום המתוקן והפרטים הנוספים מלמדים, כי תיק החקירה בעניינו של הנאשם נפתח בעקבות קבלת מידע מודיעיני שהחשידו בסחר בסם מסוכן וכן בעקבות הפללתו על ידי האזרח רומן ספוזניקוב (להלן: ´האזרח´) שרכש ממנו סם מסוכן במספר רב של הזדמנויות… בתקופה שבין חודש אפריל 2008 ועד ליום 07/0/09, בירושלים, מכר הנאשם לאזרח סם מסוכן ב-כעשרים הזדמנויות שונות. במרבית ההזדמנויות מסר הנאשם לאזרח, בכל מפגש, שלוש טבליות של סם מסוכן מסוג MDMA (אקסטזי) בתמורה ל-100 ₪ ולעיתים אף מסר לו כמות גדולה יותר מהסם האמור. בחלק מן ההזדמנויות מסר הנאשם לאזרח, בכל מפגש, ´אצבע´ של סם מסוכן מסוג קנאביס בתמורה ל-100 ₪. במהלך חודש דצמבר 2008 התקיימו שני מפגשים בין הנאשם לבין שני סוכנים חשאיים של מצ"ח, במהלכם הציג הנאשם עצמו כמי שסוחר בסם מסוכן. באותם מפגשים הציע הנאשם למכור סם מסוכן לסוכנים ואף הזמין אותם לביתו לצורך שימוש בסם מסוג קוקאין. אותם מפגשים עם הנאשם הולידו את המתואר בפרט האישום השני… ביום 12/01/09 מכר הנאשם לס"ח 057 סם מסוכן מסוג  קוקאין (קריסטל) במשקל 1.37גרם נטו וזאת בתמורה ל-350 ₪ במזומן וכן 7 מארזים של סיגריות. הסם האמור חולק לשש שקיות, שהונחו בשקית נוספת ביום 27/01/09 סוכם בין ס"ח 057 לנאשם, כי הסוכן ימכור לנאשם 30 מארזים של סיגריות, בין היתר, בתמורה לעשר ´נקודות´ של הסם האמור, ולפיכך סוכם כי עבור אותה כמות יעביר הסוכן לנאשם את המארזים של הסיגריות וכן סכום של 300 ₪ במזומן. ואכן, עסקה זו יצאה אל הפועל בלילה שבין ה-31/01/09 וה-01/02/09, כאשר הנאשם וס"ח 057 נפגשו בגבעה הצרפתית בירושלים. במהלך אותה פגישה מסר הנאשם לסוכן סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל 7.08 גרם נטו, מחולק לעשר שקיות שהונחו בשקית נוספת, ובתמורה העביר הסוכן לנאשם 30 מארזים של סיגריות ו-300 ₪. הפרטים הנוספים מלמדים, כי לאחר מעצרו של הנאשם נערך חיפוש בביתו, במהלכו נמצא סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל כולל של כ-2 גרם נטו. כעולה מפרט האישום השלישי, הנאשם סיב במהלך החקירה למסור דגימת שתן ועמד על סירובו גם לאחר שהוצא כגד צו קש"ב… הפרטים הנוספים מלמדים עוד, כי במהלך החקירה הכחיש הנאשם את המיוחס לו בכתב האישום ובחלק מהחקירה אף שמר על זכות ה[ש]תיקה."

 

 

4. בפני בית הדין קמא הובא כי דינו של המערער נפסק בעבר בבית משפט לנוער, בפסק דין ללא הרשעה, בשל עבירות רכוש. עוד נמסר כי מצבו מבית קשה וכי הוא משרת בצבא במסגרת מקא"ם והוא קרוב להשלמת חובת שירותו.

 

5. בית הדין קמא עמד, בסוקרו את שיקולי הענישה שעמדו לנגד עיניו בגזירת עונשו של המערער, על החומרה שבסחר בסמים קשים, על פגיעתו של נגע הסמים בצבא ועל ההלכה שבעבירות כגון דא אין ליתן משקל בכורה לשיקולים האישיים של העבריין. בית הדין קמא הדגיש כי מדובר בסחר בסמים קשים במספר גדול של הזדמנויות, על פני זמן, תמורת בצע כסף. בית הדין קמא ציין כי מנגד, לקח בחשבון, בגזירת העונש, את הודאתו של המערער באשמה ואת החרטה שהביע על המעשים בפני בית הדין. בית הדין הנכבד ציין כי הטלת הפסילה עומדים שיקולים מניעתיים וענישתיים.

 

6. בערעורה סבורה התביעה כי אין בעונשים שהוטלו על המערער כדי לבטא ולו מקצת מחומרת מעשיו- עיסוק אינטנסיבי בסחר בסמים מסוגים שונים, מהם קשים, בכמויות בלתי מבוטלות, על פני זמן. התביעה סבורה כי מהערער ראוי לענישה מחמירה בהרבה.

 

7. סנגורו הנכבד של המערער, עורך הדין קמר, סבור כי יש להקל בעונשו של המערער. עיקר טענתו של הסנגור היא כי נציגי הרשויות, סוכני מצ"ח, הם שגרמו למערער לעבור עבירות נוספות וכי אילו היה נעצר מיד, ולא היו נרקמות עימו עסקאות סחר, הייתה מסכת העבירות שלו מצומצמת בהרבה. הסנגור טען גם כי הקשר עם הסוכן היה פרי של הפצרות חוזרות ונשנות מצד הסוכן וכי אלמלא כן, היה המערער פוסק מן הפעילות הפלילית שעשה טרם מגעיו עם הסוכן. עובדות אחרונות אלה לא הובאו בכתב האישום ובפרטים הנוספים. עוד טען בא כוחו של המערער כי אין מדובר בסוחר בסמים של ממש אלא בצעיר שידע מצוקה כלכלית ועסק בסמים על רקע המתירנות השוררת בחברה בקשר לסמים.

 

8. מסכת העבירות שעבר המערער חמורה ביותר. המערער מכר בהזדמנויות רבות, סמים מסוגים שונים, ביניהם סמים "קשים" תמורת סכומי כסף לא מבוטלים והוא עשה כן על פני זמן, באופן שיטתי. אין לקבל את טענות הסנגור לגבי "החטאתו" של המערער בידי סוכן מצ"ח. חלק משמעותי מן העבירות שבגינן הורשע המערער נעברו לפני שהכיר את הסוכן. תקופת מגעיו עם הסוכן קצרה באופן יחסי והיא רצופה כמעט לעבירות החסר שנעשו עם האזרח.

 

9. אין שיעור לחומרתה של עבירת סחר בסמים. הסוחר בסמים מפיץ את הנגע בחברה, אשר מביא לנזקים, עקיפים וישירים, בל יתוארו. כבר נפסק על כן כי בעבריות הסחר בסמים יש ליתן בשיקולי הענישה, משקל בכורה לאינטרס הציבורי, להרחיק סוחרי סמים משדה פעולתם ולהרתיע אחרים מלשלוח ידם בסחר בסם.

 

10. בחנו את העונשים שהטיל בית הדין קמא על המערער. אין המדובר בעונשים קלים אולם גם אין בהם החמרה יתירה ביחס להיקף העבירות שעבר המערער ולטיבן. למעשה, מאצנו כי בי הדין קמא איזן איזון רואי בין השיקולים הצריכים לעניין.

 

11. על כן אנו דוחים את שני הערעורים.

 

 

ניתן והודע היום, כ"ו באב התשס"ט, 16 באוגוסט 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

 

________________            ________________           ________________

 

           המשנה לנשיא                                 שופט                                         שופט

 

 

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

 

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

 

                                                                                                  ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים