שימוש חד פעמי בסם מסוכן – הורדת נגד לדרגת טור´ – פסיקה נבחרת

| 11/10/2010 | עבירות סמים בצבא

ע/23/09

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

             אל"ם דורון    פיילס   -   המשנה לנשיא

          אל"ם איתן      יצחק  -   שופט

          סא"ל יגאל  פליטמן  -   שופט

בעניין:

 רס"ל נ. י. - המערער

נגד

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי הזרוע לבניין הכוח ביבשה שניתן בתיק מז"י/2/09 (סא"ל אורלי מרקמן – סגנית הנשיא ; רס"ן רענן בן יעקב – שופט ; סרן עמוס דידי - שופט) בתאריך 16/2/2009. הערעור (חומרת העונש) נדחה.

 

פ ס ק    ד י ן

1. המערער הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, בעברה של שימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973. אלה נסיבות ההרשעה- ביחידתו של המערער נערכה "פעולת מניעה" לגילוי משתמשים בסמים. מן המערער ניטלו שתי דגימות. בדיקתה של אחת מהן העלתה ממצאים שהעידו על צריכת סם מסוכן מסוג קוקאין. בחקירה מסר המערער כי ימים ספורים קודם לכן במבנה שירותים במועדון בתל אביב "הסניף" אבקה לבנה לאפו, באמצעות בקבוקון בצבע שחור שבקצהו פיה בצורת כפית, שעליה שמים את הסם המסוכן. הובהר כי המערער לא ידע באיזה סם מסוכן הוא עושה שימוש.

2. הובא בפני בית הדין קמא כי בתקופה שבה עשה המערער את השימוש האסור בסם האסור בסם הוא היה נתון במצוקה נפשית- הסתבר לו כי הוא אב לתאומות, בעקבות קשר זוגי קצר מעברו. בשל כך נפרד מבת זוגו באותה העת  (יצוין כבר עתה כי קצינת בריאות הנפש בדקה את המערער בעת ששהה בבסיס הכליאה ואשר חוות דעתה הוגשה בערעור בהסכמה, ציינה כי המערער דיווח על ריבוי גורמי דחק, וכי אינו סובל מהתמכרות לסם. אבחנתה הייתה כי המערער סובל ממצוקה הסתגלותית בעלת מאפיינים התנהגותיים עקב נסיבות אישיות). עוד הובא בפני בית הדין קמא, בחוות דעת כתובות של מפקדיו, כי שירותו של המערער, מאחזק נגמ"ש בעיסוקו הצבאי, מסור וטוב. בעת מבצע עופרת יצוקה התבקש שחרורו מן המעצר כדי לסייע ליחידה וכך היה. מפקד הגדוד, סא"ל רודברג, ציין בחוות דעתו כי ישמח אם המערער ישוב לשרת בגדוד. עוד נשמעה בבית הדין קמא עדותה של אמו של המערער שסיפרה על השבר שגרמה הפרשה למערער ולמשפחה כולה. המערער הביעה חרטה עמוקה על המעשים.

3.בבית-הדין קמא הציגו הצדדים עתירה משותפת בעניין עונש המאסר ונותרו חלוקים בקשר לשאלת הפגיעה בדרגה- התביעה ביקשה להוריד את המערער מכל דרגה והוא ביקש לצמצם את הפגיעה בדרגה. בית הדין קמא ראה לכבד את ההסכמה הנוגעת למאסר וגזר על המערער שישים ימי מאסר לריצוי בפועל ומאסר מותנה. אשר לעניין ההורדה בדרגה ציין בית הדין המחוזי:

"מלאכת הענישה בעניינו של הנאשם אינה פשוטה. ליבנו עם הנאשם אשר נכשל במעידה חד פעמית, על רקע של משבר אישי והוא מבקש לכפר עליהם בכל דרך. עם זאת, מעשיו של הנאשם הם בבחינת כישלון פיקודי מובהק ומי שנכשל בסוג של מעשים, לא יכול לשמש מפקד בצה"ל. ... מעשיו של הנאשם, אשר הסניף סם מסוכן במועדון לילה, בחרת אנשי, אינם מתיישבים עם נשיאת דרגה פיקודית והאינטרס הציבורי מחייב לשדר מסר ברור וחד בנושא".

בית הדין קמא הוריד את המערער לדרגת טוראי. מכאן הערעור.

4. בפתח הדין ביקש בא כוחו של המערער כי מפקד הגדוד, סא"ל רודברג, יעיד, במסגרת הדיון בערעור. התביעה התנגדה לבקשה ואנו ראינו שלא לקבלה. כזכור, לבית הדין המחוזי הוגשו חוות דעת מטעם מפקד הגדוד. לא הייתה גם מניעה מלהעיד אותו במסגרת הדיון שם. מצאנו כי העניינים שעליהם ביקש הקצין להעיד, שאותם פרט הסנגור, הובאו בתמצית, בחוות הדעת הכתובות. נמצא כי העניין לא נופל, אפוא, בגדר החריגים אשר מצדיקים שמיעת ראיה חדשה בערעור (ראו ע"פ 10221/06 ג´ורן נ´ מדינת ישראל, פס 13 (2008)).

5. בערעור גופו טען הסנגור המלומד כי מדובר במעשה חד פעמי שאינו מעיד על אורחותיו הרגילות של המערער, אשר נעשה על רקע מצוקה אישית יוצאת דופן. מפקדיו מעידים כי שורות של המערער מצוין והם מוכנים לקבלו בחזרה ליחידה. על המערער נגזר עונש מאסר משמעותי אשר יכול לאזן העדר פגיעה בדרגה. להשקפת הסנגור, בעובדה כי המערער שוחרר מן המעצר כדי להשתתף במבצע עופרת יצוקה, יש כדי ללמד כי ראוי הוא להזדמנות נוספת ואין זה צודק כי מעשה נמהר וקצר אחד יסתום את הגולל על שירותו הצבאי.

6. התביעה הצבאית סבורה כי יש לדחות את הערעור. מדובר להשקפתה בצריכת סם בנסיבות חמורות שאינן יאות למפקד, נושא דרגה, נגד בצבא הקבע.

7. אמנם, המערער הורשע בעשיית מעשה שימוש אחד בסם מסוכן, שאת טיבו לא ידע. ואולם, נסיבות השימוש מלמדות על שימוש בסם מן הסמים ה"קשים". אין מתואר שימוש אגבי, אלא אקט ברור של "הסנפת" סם באמצעות כלי שנועד לכך. למדנו כי שירותו של המערער טוב ומועיל וכי הוא נחוץ ליחידתו. באלה, בנסיבות מסוימות, אין די. ישנם מעשים שיאן לעלות על הדעת כי מפקד, נושא דרגה, יעשה אותם וכי אם עשה אותם- יוסיף ויישאר מפקד ונושא דרגה. הדעת אינה סובלת כי נגד, רב סמל בשירות קבע, בעל תפקיד אחראי ביחידה לוחמת, אשר יש להניח כי חייליו נושאים אליו את עיניהם, יעשה שימוש בסם מסוכן, שאפילו את טיבו אינו יודע, בנסיבות המלמדות באופן ברור על שימוש בסם קשה, ייוותר במעמדו ובדרגתו. המצוקה האישית שממנה סבל אינה יכולה להסביר פריקת כל עול ומעבר של עברה פלילית חמורה, כזו אשר עומדת בסתירה, כאמור, למידות הנדרשות ממפקד, אשר נדרש לאיפוק ולריסון ולשמירה קפדנית על רכי שמירת החוק.

8. בנסיבות העניין התוצאה של הורדתו של המערער מדרגותיו היא התוצאה מתחייבת

9. בהודעת הערעור ביקש הסנגור כי נורה כי ימי מאסרו של המערער יימנו במניין ימי השירות. עניין זה לא עלה בפני ביתה דין ומכל מקום לא מצאנו להורות כך.

10. הערעור נדחה, אפוא.

ניתן והודע היום, כ"ה בניסן התשס"ט, 19 באפריל 2009, ויועבר לידיעת הצדדים על ידי המזכירות.

 

________________            ________________           ________________ 

          המשנה לנשיא                                 שופט                                          שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

למידע נוסף בנושא שירות קבע

השארת תגובה

Leave a Message