בית  »  עריקות ונפקדות   »   היעדרות משירות בת 51 ימים – עונש של 80 ימי מאסר בפועל – פסיקה נבחרת

היעדרות משירות בת 51 ימים – עונש של 80 ימי מאסר בפועל – פסיקה נבחרת

| 11/10/2010 | עריקות ונפקדות

ע/49/09

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

    אל"ם דורון           פיילס   -   המשנה הנשיא

 אל"ם אייל צבי      זלינגר  -   שופט

 סא"ל יגאל           פליטמן -   שופט

 

בעניין:

התובע הצבאי הראשי – המערער

נגד

טור´ א. נ.- המשיב

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי חיל האוויר שניתן בתיק ח"א/128/09 (רס"ן צבי דותן -  שופט) בתאריך 1/4/2009. הערעור (קולת העונש) התקבל.

פ ס ק    ד י ן

1. המשיב הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו ובמסגרת הסדר טיעון שהתגבש בין הצדדים, בעברה של העדר מן השירות שאל ברשות, לפי סעיף חוק. עניינה של העברה היעדרותו של המשיב ללא רשות מיחידתו לתקופה של 51 ימים בסיומה התייצב. הצדדים עתרו בבית הדין קמא, במשותף, להטיל על המשיב 80 ימי מאסר לריצוי בפועלו מאסר מותנה ולהפעיל עונשי מאסר על תנאי ומחבוש על תנאי באורח חופף. בית הדין קמא גזר על המשיב 80 ימי מאסר לריצוי בפועל, הפעיל העונשים המותנים בחופף והטיל 90 ימי מאסר על תנאי למשך 10 חודשים שלא יעבור עברה לפי סעיפים 94 או 121 לחוק השיפוט הצבאי.

2. הערעור נסב על תקופת המאסר המותנה. להשקפת התביעה הצבאית משכו של המאסר המותנה חורג לקולא מן המקובל לגבי הברה שבה הורשע המשיב, באופן שאינו מקיים את תכליתו שעניינה הרתעה.

3. טרם דיון הודיעונו הצדדים כי התגבש ביניהם הסדר שבמסגרתו יבקשו לקבל את ערעור התביעה ולהעמיד את המאסר המותנה על שלושה חודשים למשך שנתיים.

4. בנסיבות העניין מצאנו את הסכמת הצדדים סבירה ואנו רואים לכבדה.

5. הערעור מתקבל. עונש המאסר המותנה מועמד על שלושה (3) חודשים למשך שנתיים שלא יעבור המשיב עברה לפי סעיפים 94 או 121 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. רכיבי המאסר בפועל שבגזר דינה של הערכאה קמא יעמוד בעינו.

 

ניתן היום, ט´ באייר התשס"ט, 3 במאי 2009 , בלשכה. המזכירות תבעיר את פסק הדין לצדדים.

 

________________            ________________           ________________ 

            המשנה לנשיא                                 שופט                                        שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                  ק´             בית             הדין

 

השארת תגובה

Leave a Message