נפקדות לתקופה של 156 ימים - עונש מאסר בפועל של 8 ימים - פסיקה נבחרת

בית הדין לערעורים הקל בעונשה של נאשמת אשר הורשעה בביצוע עבירה של היעדר מן השירות לתקופה של 156 ימים והעמיד את עונש המאסר בפועל על 8 ימי מאסר בלבד.

ע/100/09

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

            אל"ם דורון     פיילס -   המשנה נשיא

           אל"ם חיים        גלפז -   שופט               

           אל"ם ראובן         לוי -   שופט

 

בעניין:

 טור´ ע. ב. - המערער

נגד

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי מטכ"ל שניתן בתיק מט/389/09 (סא"ל מאיה הלר - שופטת) בתאריך 26/7/2009. הערעור (חומרת העונש) התקבל.

 

פ ס ק    ד י ן

1. המערערת הורשעה בבית הדין המחוזי, על פי הודאתה, בעבירה של התנהגות מבישה, לפי סעיף 129 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, שעניינה היעדרות למשך 156 ימים. בית הדין קמא הטיל על המערערת 30 ימי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרה (המערערת הייתה עצורה בעבר משך 8 ימים ושוחרר) ומאסר מותנה.

2. בערעור השיגה המערערת על חומרת העונש וביקשה כי לא יושת עליה עונש מאסר לריצוי בפועל, בנוסף על ימי מעצרה.

3. בפתח הדיון הודיעה התביעה, בהגינותה, כי היא מסכימה לקבלת הערעור בשים לב לנסיבותיה יוצאות הדופן של המערערת, למצבה הרפואי ולמצבה הנפשי.

 

4. מצאנו, בנסיבותיה הקונקרטיות של המערערת, שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון בבית הדין קמא ובמוצגים שהוגשו שם, את עמדתה של התביעה ראויה.

5. הערעור מתקבל, אפוא. עונש המאסר לריצוי בפועל מועמד על שמונה ימים (שאותם כבר ריצתה). רכיב המאסר המותנה יעמוד בעינו.

 

ניתן והודע היום, כ"ו באב התשס"ט,16 באוגוסט 2009 , בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

________________            ________________           ________________ 

          המשנה לנשיא                                 שופט                                          שופט

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

תאריך: _____________________                                רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

                                                                                                ק´             בית             הדין

 

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה