היעדרות רביעית של 201 ימים – עונש 161 ימי מאסר בפועל – פסיקה נבחרת

| 12/10/2010 | עבירות ייחודיות לצבא, עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני:

 

אל"ם דורון    פיילס    -   המשנה לנשיא

 

אל"ם איתן     יצחק    -   שופט

 

סא"ל יגאל  פליטמן   -   שופט

   

בעניין:

 

התובע הצבאי הראשי – המערער

 

נגד

 

טור´ מ.ק. - המשיב

   

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי הדרום שניתן בתיק דר/10/09(סא"ל נועה זומר - שופטת) בתאריך 17/3/2009. הערעור (קולת העונש) נדחה.

   

פ ס ק    ד י ן

 

1. המשיב הורשע בבית הדן המחוזי, על פי הודאתו, בעברה של העדר מן השרות שלא ברשות, לפי סעיף 94 חוק. עניינה של העברה בהיעדרות בת 201 ימים שהסתיימה בהתייצבות.

 

2. המשיב נדון כבר בשלוש הזדמנויות קודמות בבית דין צבאי, בשל עברות דומות. ערב ההיעדרות דנן עמד לחובתו עונש מאסר מותנה בר הפעלה של 110 ימים. 3. בפני בית הדין קמא הובאו נסיבותיו האישיות הסבוכות של המשיב- הוא אב לילד בן שנתיים. הוא מפרנס את זוגתו ואת הילד, הוריו של המשיב פוטרו מעבודתם. סבו חולה בסרטן ומצבו קשה. מצבם הכלכלי של המשפחה קשה. מערך גחל"ת התרשם כי המשיב התקשה להסתגל למערכת הצבאית וכי אין לו מוטיבציה להמשיך בשירות. המערך המליץ לפטור את המשיב משירות, בשל התנהגות רעה וחמורה.

 

4. בית הדין קמא התרשם כי המשיב כפרה, למעשה, על המערכת את שחרורו. מנגד, נתן בית הדין קמא משקל למסכת המשפחתית הסבוכה ולעובדה כי לזכותו של המשיב גם פרקי שירות תקין משמעותיים. בית הדין קמא ראה ליתן משקל לכך שמצויים אנו בתקופת חגים, ומתוך ראיית המצוקה המשפחתית מצא, "בדוחק" כדבריו, להטיל עליו 161 ימי מאסר בפועל ומאסר על תנאי, ולהפעיל את עונש המאסר המותנה באופן חופף למאסר המוטל, באופן שעשוי להביא לסיום המאסר ביום העצמאות.

 

5. התביעה הצבאית משיגה על קולת העונש. להשקפתה, בשים לב לעברו ולמשך ההיעדרות ראוי המשיב עונש מאסר ארוך באופן משמעותי מזה שנגזר עליו. להשקפת התביעה לא היו כאן נסיבות שיצדיקו חפיפת העונש.

 

6. התלבטנו ארוכות באשר לגורלו של המערער. מדובר במשיב אשר נעדר פעם אחר פעם, לתקופות ממושכות, ואשר מורא משפטיו והמאסר המותנה אינם מרתיעים אותו. ברגיל, אכן ראוי היה המשיב כי תיגזר עליו תקופה ממושכת יותר של מאסר. אין להתעלם, עם זאת, ממצבו המשפחתי המורכב של המשיב. דומה כי אכן סביבתו הקרובה של המשיב נפגעת אוד ממאסרו. עניין זה, בהצטרף לעובדה כי גם תקופת המאסר שנפסקה לו היא תקופה משמעותית ולעובדה כי מצויים אנו בפתחו של יום העצמאות, לא בלי היסוס ומטעמים של לפנים משורת הדין, הביא אותנו לדחות הערעור.

 

 

 

ניתן והודע היום, כ"ה בניסן התשס"ט,19 באפריל 2009 , ויועבר לידיעת הצדדים על ידי המזכירות

   

________________            ________________           ________________

 

         המשנה לנשיא                                 שופט                                           שופט

 

 

 

חתימת המגיה: _______________                               העתק         נאמן        למקור

 

תאריך: _____________________                                 רס"ן נילי שרעבי-בלומנטל

 

                                                                                                  ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message