עריקות מילואים – עשרים ימי מאסר – פסיקה נבחרת

| 03/03/2011 | עריקות ונפקדות

בבית הדין הצבאי לערעורים

בפני:

אלוף שי               יניב    -    הנשיא

 אל"ם דורון      פיילס     -    המשנה לנשיא

אל"ם עופר         סעד     -    שופט

 

בעניין:

התובע הצבאי הראשי – המערער

נ ג ד

סמ"ר י. ע. – המשיב

ערעור על פסק דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוטי המרכז שניתן בתיק מר/28/08 (סא"ל אורלי ירון - שופטת) בתאריך 8/1/2008. הערעור (קולת העונש) התקבל חלקית.

 

פ ס ק    ד י ן

 

1. המשיב הורשע בבית הדין המחוזי, על פי הודאתו, בעברה של העדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. עניינה היעדרותו של המשיב משירות מילואים בין יוני 2006 לינואר 2008. בית הדין קמא השית על המשיב 20 ימי מאסר לריצוי בפועל, ארבעים ימי מאסר מותנה לשנתיים והורדה לדרגת טוראי. בית הדין קמא הורה כי מחבוש מותנה בן ארבעה עשר ימים שהיה תלוי כנגד המשיב יופעל באופן חופף למאסר שהטיל.

 

2. התביעה ערערה על קולת העונש. להשקפה ראוי המשיב לעונש מאסר בפועל כבד יותר.

 

3. בפני בית הדין קמא עמדו נסיבות העברה ונסיבותיו האישיות של המשיב. המשיב שירת שירות סדיר מלא ותקין, כלוחם חי"ר ביחידה מובחרת, חרף מצבו האישי הסבוך- הוא התייתם מאביו ואמו חלתה במחלה קשה. לאחר שסיים את השירות הסדיר, שירת כמה פרקי שירות מילואים ואז עזב את הארץ למשך כמה שנים. כששב ונקרא שוב לשרת במילואים, לא התייצב ונון על כך בדין משמעתי לארבעה עשר ימי מחבוש מותנים. בהמשך נקרא לתעסוקה מבצעית בת 25 ימים שאליה לא התייצב. כשיצרו עמו גורמי היחידה קשר, הודיע כי לא התייצב ואף התבטא באופן לא רואי. בסופו של דבר התייצב. בבית הדין קמא מסר המשיב שהסתבך בחובות ואף נקלע למשבר אישי, ואלה עמדו ברקע ההיעדרויות.

 

4. בדיון הראשון בערעור, בפברואר 2008, נמסר כי המשיב אמור לשרת בשירות מילואים כמה שבועות אחר כך. הוא ביקש כי המשך הדיון בערעור יתקיים במועד מאוחר יותר, כדי שתינתן לו הזדמנות לחזור למסלול שירות תקין. ראינו אז להיעתר לבקשה. מאז, מטעמים שקשורים ביחידת המשיב ואף במשיב עצמו (שנעדר פעם נוספת משירות ונדון על כך בדין משמעתי למחבוש מותנה), לא שירת המשיב במילואים, עד לעת האחרונה ממש. בימים האחרונים השלים המשיב אימון יחד עם יחידתו, שהיא  יחידת מילואים לוחמת. פי סנגורו של המשיב למדנו כי השתתפותו באימון חיזקה אצל המשיב את ההכרה כי הוא מבקש לשוב ולעלות על נתיב תקין ומועיל של שירות מילואים.

 

5. התביעה עמדה על עתירתה המקורית להחמרה בעונש. המשיב ביקש שלא להחמיר ברכיב המאסר בפועל.

 

6. עניינו של המשיב עורר התלבטות לא קלה. עסקינן בהיעדרות ארוכה וחוזרת משירות המילואים. למשיב ניתנה הזדמנות לעלות על דרך הישר והוא התקשה, עד לאחרונה ממש, לנצלה. מנגד, רקעו של המשיב חיובי ביותר. הוא שירת שירות סדיר תובעני ומשמעותי. נראה כי אכן נקלע למצוקות אישיות שעמדו ברקע הסתבכותו זו. לאחרונה חזר והשתלב במערך המילואים ויש לקוות כי יתמיד בכך.

 

7. לא בלי היסוס, מתוך תקווה כי אכן למד המשיב את לקחו וכי יעמוד בהתחייבותו להתמיד בשירות, ראינו שלא להחמיר ברכיב המאסר בפועל. משאין בעונשים שהוטלו עליו בבית הדין קמא כדי לבטא את מלוא החומרה שבמעשיו, אנו רואים להכביד ברכיב המאסר המותנה ולהוסיף ולהשית עליו עונש של קנס.

 

8. הערעור מתקבל, אפוא. חלף המאסר המותנה שבגזר דינה של הערכאה קמא מוטלים על המשיב שלושה חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים שלא יעבור העברה שבה הורשע. עוד מוטל עליו קנס של אלף (1,000) ש"ח שישולם בשני שיעורים חודשיים שווים החל מיום 1/7/2009 שאם לא כן ייאסר למשך 10 ימים. יתר רכיבי הענישה שבגזר דינו של בית הדין קמא יעמדו בעינם.

 

ניתן והודע היום, כ"ו בסיוון התשס"ט, 18 ביוני 2009, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

______________                    ______________                    ______________

                   הנשיא                               המשנה לנשיא                                     שופט                                        

 

חתימת המגיה:____________                                                          העתק        נאמן       למקור

                                                                                                          רס"ן נילי שרעבי- בלומנטל

תאריך:_________________                                                           ק´             בית             הדין

השארת תגובה

Leave a Message