רישום פלילי

| 21/04/2011 | חנינות, רישום פלילי ומחיקתו

 ע/175/03

בבית הדין הצבאי לערעורים

 

בפני השופטים:

 

אלוף ישי        בר  -   אב"ד

אל"ם שי      יניב -   שופט

סא"ל משה     גל -   שופט

 

בעניין:

 

מ/ סמ"ר י. ש.– המערער 

 

נ ג ד

 

התובע הצבאי הראשי – המשיב

 

 

ערעור על פסק-דין של בית הדין הצבאי המחוזי במחוז שיפוט צפון שניתן בתיק צפ/504/02 (סא"ל ארז פורת – אב"ד ; רס"ן יותם ברניס – שופט ; סרן רונן סושרד– שופט) בתאריך 01/09/03. הערעור (הכרעת הדין) התקבל.

 

 

פ ס ק   ד י ן

 

 

המערער, סמ"ר י. ש., הורשע בבית הדין המחוזי בשימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א) + (ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: פקודת הסמים המסוכנים) ובהתנהגות שאינה הולמת, לפי סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. הושתו עליו שלושה (3) חודשי מאסר על-תנאי למשך שלוש שנים, שלא יעבור "כל עבירה שעניינה שימוש או החזקה של סם מסוכן מסוג כלשהו" והורדה לדרגת טוראי. הערעור הופנה כלפי ההרשעה בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים.

 

קודם לשמיעת הערעור מסרה התביעה את דבר הסכמת לקבלת הערעור. זאת, לאור "נסיבותיו הפרטניות של המקרה דנא, נסיבותיו האישיות של המערער, וכן חלוף הזמן הרב שמאז המקרה". התביעה הטעימה בהתייחסותה, כי הסכמת כאמור, נובעת אך ורק מהטעמים שהוצגו לעיל, וכי אין בעמדה זו "כדי להעיד על עמדת התביעה באשר לטענות המשפטיות שהעלה ב"כ המערער בערעור זה".

 

הננו נותנים תוקף לעמדתם המשותפת של הצדדים, אשר הינה מוצדקת בנסיבות העניין. הרשעת המערער בעבירה, לפי סעיף 7(א) + (ג) לפקודת הסמים המסוכנים מתבטלת בזה. הרשעת המערער בעבירה, שמהותה התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 נותרה על כנה. אף מידת העונש נותרת בעינה כקביעת הערכאה הראשונה.

 

ניתן והודע היום, י"ח טבת התשס"ה, 30 דצמבר 2004, בפומבי ובמעמד בעלי הדין.

 

_____________        _____________         _____________

                                   אב"ד                        שופט                          שופט

 

 

חתימת המגיה:_______________                                                      העתק       נאמן        למקור

תאריך:____________________                                                       רס"ן       חגית     דורפמן 

                                                                                                          ק.           בית            הדין

 

השארת תגובה

Leave a Message