עונש מאסר בגין עבירות סמים בצבא

| 21/04/2011 | עבירות סמים בצבא

חי/105/06

גזר דין

סמ"ר ל.ו. נותן את הדין על עבירה של שימוש בסם מסוכן והחזקתו אשר יוחסה לו בכתב אישום מתוקן אשר הוגש נגדו הבוקר. מכתב האישום עולה כי ביום 19/09/06 השתמש הנאשם בסם מסוג קנאביס באמצעות סיגריה מגולגלת והחזיק בחדר השניה של ביתו בשרידים של סם מסוג קנאביס בתוך נייר לבן ובתוך נייר כסף.

 

מהפרטים הנוספים למדנו כי שוטרי משטרת ישראל הגיעו לביתו של הנאשם כאשר בידיהם צו שופט על מנת לערוך חיפוש בבית. עם הגיעו של הנאשם הביתה אכן נערך החיפוש ונמצאו שרידי הסם. הנאשם נחקר והודה בכל המיוחס לו. דגימת שתן אשר ניטלה ממנו נמצאה שלילית.

 

עניין לנו בחייל בעל נתונים טובים אשר גויס בחודש אוגוסט 03', שירותו נדחה למשך מספר חודשים על מנת שיוכל להצטרף למסלול הלחימה במסגרת חטיבת גבעתי. זמן קצר לאחר שהצטרף לחטיבה, עזב את המסלול הקרבי, זאת לנוכח טראומה אשר פקדה אותו וגרמה להורדת פרופיל על רקע נפשי ל-45. הנאשם יבצע טירונות במחנה דותן ושובץ בחיל הים, עבר קורס מש"קי לוגיסטיקה ושובץ בבצ"ת כנגד לוגיסטיקה. את תפקידו זה ביצע במשך כל שירותו בלא כל עבירת משמעת למעט עבירת הופעה בודדת ארש בוצעה בשלהי השירות. הנאשם סיים את שירותו הצבאי הסדיר בחודש נובמבר 06' ומאז הוא מועסק כמחסנאי בחרת קמטק בע"מ הממוקמת במגדל העמק.

 

הסנגורית המלומדת הציגה חוות דעת מקפד לגבי הנאשם. חוות הדעת למדת כי מדובר בחיילן ממושמע, שקט שקדן בעבודה וללא דופי. כמו כן הוצגה תעודת השחרור המלמדת על התנהגות טובה מאוד ועל תכונות אופי חיוביות.

 

התביעה הצבאית עתרה לכך שנטיל על הנאשם עונש מאסר דרך של עבודה צבאית, זאת לנוכח כישלונו של הנאשם בעבירת סמים ופגיעתן החמורה של עבירות הסמים במשמעת הצבא. התובע המלומד הדגיש את העובדה כי בביתו של הנאשם נמצאו שרידי סם וכן ציין כי הטלת עונש שכזה לא חייבת בהכרח לפגוע בהשתלבות בחיים האזרחיים. התובע הדגיש גם את החומרה הניבטת מביצוע מעשה של שימוש בסם על ידי נגד בדרגת סמ"ר.

 

הסנגורית המלומדת עתרה בשם שיקול השיקום, בשם החרטה, ההודאה, החיסכון בזמן השיפוטי והנוהג המקובל להימנע מהטלת עונש מאסר בדרך של עבודה צבאית. הסנגורית הדגישה כי הנאשם צפוי לאבד את דרגות אשר הושגו על ידיו במאמץ רב ואף צופי לשאת קלון של רישום פלילי במשך שנים ארוכות ולפיכך את מקום לגרום לו נזק נוסף בדמות שליחתו לריצוי עונש ביחידה צבאית שמשמעותו המעשי הינה אובדן קרוב לוודאי של מקום העבודה.

 

סברנו כי הדין עם הסנגורית המלומדת. איננו מזלזלים ולו לרגע בצורך לבער את נגע השימוש בסמים מתוך הצבא. אנו סבורים שרואי במקרים המתאימים להחמיר ואף להטיל עונשי מאסר בכליאה או בעבודה צבאית לפי העניין. עם זאת, בעניינו של הנאשם, נצטרפו להם זה לזה, שורה של שיקולים המצדיקים הימנעות מהטלת מאסר ממשי. עניין לנו בחייל טוב אשר סובל מליקוי נפשי, פועל יוצא של טראומה מעברו, חייל אשר ביצע שירות חיובי ללא כל דופי, חייל אשר השלים את השירות ומבצע צעדים ראשונים לחייו האזרחיים. לא נעלמה מעיננו העובד שהוא צפוי להיות מוכתם ברישום פלילי ואיננו יכולים להתעלם גם מכך שממה שנמסר לנו התחייבות הפרקליטות בבג"צ ברטלר איננה זוכה ליישום אופטימאלי ל ידי כל הגורמים הרלוונטיים על כל המשמעויות הנלוות לכך.

 

בהתחשב במכלול, אנו מורים להטיל על הנאשם:

א.    קנס בס 1,000 ש"ח אשר ישולם ב- תשלומים שווים החל ביום 01/02/07.

ב.     הנאשם מורד לדרגת טוראי.

ג.       שני חודשי מאסדר על תנאי שלא יעבור במשך שנתיים עבירה על פקודת הסמים המסוכנים או על סעיף 127א לחש"צ.

 

ניתן והודע היום, 04/01/2011, בפומבי ובמעמד הצדדים והנאשם.

זכות ערעור כחוק, הודעה.

           

_____________                _____________                ____________

                     אב"ד                                       שופט                                     שופט

השארת תגובה

Leave a Message