עבירות סמים בצבא – דגימות שתן בצה”ל

| 06/08/2004 | עבירות סמים בצבא

צה"ל מנהל מלחמת חורמה בעבירות הסמים. אחד מן האמצעים המרכזיים של המערכת הצבאית לגלות את עבירות הסמים בצבא הנו בדיקת דגימות שתן (דג"שים) של חיילים. על ביצוע דגימות אלה אחראית המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). פעולות מנע פתאומיות מעת לעת, מתבצעות ביחידות הצבא פעולות מנע, במסגרתן מבקשים חיילים ביחידה מסוימת למסור דגימות שתן. מדובר בדגימות אקראיות, כאשר כנגד אותם חיילים לא עומד, בדרך כלל, חשד ספציפי. המטרה בפעולות אלה היא הרתעה וגילוי אקראי של חיילים המשתמשים בסמים. חשוב לציין – במסגרת פעולות המנע אין חובה על החיילים למסור דגימת שתן. על מנת לוודא כי החיילים יודעים שאינם מחויבים למסור דגימת שתן, מחתימים שוטרי מצ"ח את החיילים על הצהרה כי הם אמנם מודעים לכך. חייל אשר יסרב למסור דגימה אינו חייב לומר את הסיבה שבגללה הוא אינו מעונין למסור דגימת שתן, והוא אף לא ייעצר בגין הסירוב, ואין אף זכות לעכבו. יחד עם זאת, סירוב מצדו של חייל למסור דגימת שתן מעורר חשד כנגדו. צו קצין שיפוט בכיר (קש"ב) המורה למסור דגימה במידה וכנגד חייל יש חשד ספציפי כי הוא משתמש בסמים, מוסמך קצין שיפוט בכיר המשרת במשטרה הצבאית, להורות לאותו חייל, בצו, למסור דגימת שתן. במקרה כזה, על החייל מוטלת חובה למסור דגימת שתן, וסירוב למסור דגימה כאמור מהווה עבירה של סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. סירוב לצו קש"ב יוביל לחקירת מצ"ח, במהלכה ייחקר החייל ויידרש החייל לנמק את סירובו. חשוב לציין כי ייתכנו מקרים בהם מתבצעת פעולת מנע בה מתבקשים חיילים מסוימים אשר כנגדם יש חשד ספציפי, למסור דגימת שתן במסגרת פעולת המנע, ובמידה והם מסרבים – מוצא כנגדם צו קש"ב, המחייב אותם למסור דגימה. העבירה של סירוב להיבדק נתפסת, על ידי הפרקליטות הצבאית, כזהה בחומרתה לעבירה של שימוש חד-פעמי בסם מסוכן מסוג קנאביס (מריחואנה, חשיש), ואף רמת הענישה המקובלת בגין עבירות מסוגים אלה הנה דומה. ההבדל המרכזי בין שתי עבירות אלה הנו כי העבירה של סירוב להיבדק אינה גוררת רישום פלילי, בעוד שהעבירה של שימוש בסם גוררת רישום פלילי. יצויין, כי בכל מקרה בו נתן חייל דגימת שתן והוא חושש לתוצאותיה, מכל סיבה שהיא, או במקרה בו סירב חייל להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים, זכותו המלאה להיוועץ בעורך-דין בכל שלב, הן לפני, הן במהלך והן אחרי החקירה, וגורמי החקירה מחויבים לאפשר לו לממש זכות זו. חשוב לציין כי עורך-דין המתמצא בהליכים המשפטיים בצבא, ואשר מחויבותו היחידה היא טובת החייל, יכול לסייע רבות לחייל החש כי הוא במצוקה, ואינו מבין את ההליך המנוהל כנגדו או מתקשה להתמודד איתו.

השארת תגובה

Leave a Message