הורדה בדרגה בשל עבירה שיש עמה קלון

| 21/08/2004 | מאמרים בנושא הליכים לאחר משפט

ב-20 ביולי 2004 התקבל בכנסת תיקון 48 לחוק השיפוט הצבאי, המרחיב את האפשרויות להוריד בדרגה קצינים בכירים בדימוס.

להלן, עיקרי התיקון:

 

 

    • תוקם וועדה אשר בראשותה שופט בדימוס שהנו לפחות אלוף-משנה. הוועדה תוסמך להוריד מדרגתו כל חייל שדרגתו רס"ר ומעלה, אשר הורשע בבית משפט אשר אינו צבאי בעבירה שיש עמה קלון, ולקבוע את הדרגה אליה יורד.


 

  • בוועדה יהיו חברים רק קצינים שדרגתם גבוהה או זהה לדרגת הנידון, ולפחות אחד מחברי הוועדה מלבד יושב הראש יהיה קצין בעל הכשרה משפטית.


 

 

  • (סעיף זה מטרתו לפטור את הבעיה אשר הייתה קיימת עד כה, לפיה הייתה הוועדה הצבאית מוסמכת לשלול את הדרגה בנסיבות כאלה, אך רק לשלול אותה לחלוטין, היינו – להוריד לדרגת טוראי.)


 

 

  • קצין אשר הודה בעבירה אשר יש עמה קלון, גם אם לא הואשם בגינה, בגין הסדר טיעון או הסדר עם רשויות אכיפת החוק – ניתן יהיה להורידו בדרגה באופן דומה.


 

 

  • סעיף זה, הקרוי גם "סעיף טננבוים" – מטרתו להתמודד עם מצבים בהם נכרתה עסקת טיעון אשר מנעה העמדה לדין.


 

 

  • על החלטת הוועדה ניתן יהיה לערער בפני בית הדין הצבאי לערעורים.


 

 

  • הרמטכ"ל יהיה רשאי, בנסיבות מיוחדות, שיפרט בהחלטתו, באישור הפרקליט הצבאי הראשי, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להוריד מדרגתו אדם שהוא קצין, בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו, ולקבוע את הדרגה שאליה יורד.


 

 

  • (סעיף זה נותן סמכות רחבה ביותר לרמטכ"ל להוריד בדרגות, וספק אם יחזיק מעמד בבחינה חוקתית).


 

 

*קרדיט תמונה דובר צה"ל מתוך אתר פיקיוויקי

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים