אלימות חייל

| 06/11/2011 | עבירות אלימות בצבא
 

בבית הדין הצבאי ישיבת הקראה מיום 22/08/2011

נאשם: סמל ס. ח. תובע: סגן ניר פיינברג סנגור: עו״ד עידן פסח

• אב׳׳ד מזהה את הנאשם.

נ: עו״ד עידן פסח מייצג אותי בדיון היום.

ס: הנאשם מבקש לחזור בו מכפירתו בכתב האישום.

ת: הגענו להסדר לפיו נבקש להטיל על הנאשם 40 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר על תנאי על עבירות אלימות לשיקול דעת בית הדין פיצויים בגובה 1,500 שקלים למתלונן, והורדה לדרגת טוראי.

אב״ד: מבהיר לנאשם כי בית הדין אינו כבול להסדר הטיעון.

נ: אני מבין, ואני מבקש לחזור בי מכפירתי באשמה ולהודות בכתב האישום.

החלטה

בהתאם לסמכותנו לפי סעיף 357 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו 1955, אנו מתירים לנאשם לחזור בו מתשובתו לכתב האישום.

•              ניתנה היום, 22/08/11, כ״ב אב תשע"א, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.   אב״ד מקריא לנאשם את כתב האישום.  

נ: אני מבין את כתב האישום ומודה בו.

  תובע מגיש פרטים נוספים, מסומנים ת/3.  

אב״ד מקריא פרטים נוספים.

 

נ: אני מאשר את הפרטים הנוספים.

  הכרעת - דין  

על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של תקיפה סתם, לפי סעיף 379 + 378 לחוק העונשין, תשל״ז - 1977, בהתאם לכתב האישום ולפרטים הנוספים.

ניתנה היום, 22/08/11, כ"ב אב תשע׳׳א, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.   התביעה בראיות לעונש:  

מגיש תדפיס אישי, מסומן ת/4. אלו עדיי.

ההגנה בראיות לעונש:  

מגיש אסופה של חוות דעת מפקד, מסומן ס/1. מגיש חוות דעת מאת ראש אוכלוסיות מיוחדות, מסומן ס/2. מגיש סיכום אבחון דידקטי מסומן ס/3 אלו עדיי.

  התביעה בסיכומים:  

אבקש לכבד את ההסדר. במסגרת ההסדר שקלנו מחד את חומרת העבירה את העובדה כי מדובר בתקיפה של אזרח שהובילה לפציעתו תוך כדי שימוש בנשקו האישי של הנאשם. כמו כן שקלנו את עברו המשמעתי שכולל עבירות אלימות, מאידך שקלנו בראש ובראשונה ויתור על טענות ראייתיות מצד ההגנה, כמו כן שקלנו את העובדה כי הנאשם עומד להתחיל לימודים אקדמאיים באוקטובר הקרוב, ואת נסיבותיו האישיות שיפרט חברי.

 

לשאלת האב״ד, המתלונן מודע לפרטי הסדר הטיעון, וההסדר הוא על דעתו, והוא לא ביקש להביע עמדה בפני בית הדין.

  ההגנה בסיכומים:  

אני מצטרף לעמדת חברי ולהיעתר להסדר. חשוב להבהיר שלא מדובר במקרה של אלימות גרידא מצד חייל שמשתולל במחסום כלפי אזרח או בהתקף אמוק תוקף אזרחים, מדובר במקרה ייחודי, הנאשם למעשה שהה יחד עם יחידתו ביישוב צאל לאחר שהכוח עבר פעילות מבצעית של לילה שלם, היה שם עייפות ובלבול וזה גם לא היה חלק מהפעילות להיות באזור הזה, למעשה המניע העיקרי אותה ביצע הנאשם היה מניע שהוא למעשה חיובי, הנאשם חשש שהשאלות שהגיעו מצד אותו אזרח שלאחר האירוע התברר שהוא סייר הישוב, הנאשם חשב שהוא עוין שרוצה מידע אודות הכוח, כמובן שהאירוע התגלגל בצורה כזו שבסופו של דבר הנאשם טעה וביצע מעשה שהיום כמובן לוקח את מלוא האחריות אבל ביצע מעשה שאיננו ראוי וזו הסיבה שהוא לוקח אחריות וחשוב לשים לב שפציעתו של האזרח אינה חמורה הוא לא נזקק לימי מחלה ופנה לגורמים רפואיים, רק כעבור כמה זמן ובהוראת מצח, חשוב לשים לב לצעדים הפיקודיים שננקטו כנגד הנאשם בעקבות האירוע כעולה מחוות הדעת מהפיקודיות, למעשה האירוע התרחש לפני כשנה ושלושה חודשים והחל מאותו רגע הנאשם הועבר מתפקיד לחימה שאותו כל כך רצה והשקיע לתפקיד רס״ר אומנם באותה יחידה, אבל בניגוד להרבה חיילים באותה סיטואציה רוחו לא נשברה הוא השקיע אפילו יותר בתפקיד הזה, דבר שהפתיע את המפקדים והם מציינים זאת. אלמנט נוסף העובדה כי הנאשם מצוי כיום בחופשת שחרור ועתיד להשתחרר ביום 4.09 ומתחיל פרק אזרחי בחייו , כמו כן בשים לב לטענות הראייתיות ולהחלטת בית הדין ביחס לחומרי החקירה במכלול הזה אנו סבורים כי ההסדר ראוי ונבקש לכבדו. הגענו להסכמה עם התביעה גם ביחס למועד תחילת ריצוי העונש ולפיה הנאשם יתחיל את ריצוי העונש ביום 5.09.11 לאחר שחרורו.

  הנאשם בדברו האחרוו:  

אני מצטער על מה שקרה, קרה אי הבנה ביני לבינו וזהו שמנו את זה מאחורי.

  
גזר - דין

הנאשם, סמל סארי חלבי, נותן את הדין בגין עבירה של תקיפה. מכתב האישום ומן הפרטים הנוספים עולה כי ביום 21.5.10 שהה הנאשם, בצוותא עם שבעה חיילים נוספים בעמדת השמירה, בכניסה ליישוב פצאל. למקום הגיע תושב הישוב, ואחד החיילים השומרים פנה אליו, וביקש לראות מסמכים מזהים . בתגובה שאל האזרח מדוע מצויים חיילים רבים כל כך בעמדת השמירה. הנאשם, אשר שמע את השיחה, שאל את האזרח ״מה זה עניינך?״, ובין השניים התפתח ויכוח. או אז, ובעוד האזרח מצוי ברכבו, היכה הנאשם את האזרח בפניו ובידו, באמצעות קנה נשקו, אשר היה טעון במחסנית. כתוצאה מהאירוע נזקק האזרח לטיפול רפואי.

 

הנאשם כפר תחילה באשמה; ואולם בדיון היום ביקש הנאשם לחזור בו מכפירתו והצדדים הציגו בפנינו הסדר טיעון אשר נרקם ביניהם, במסגרתו נתבקשנו להשית על הנאשם 40 ימי מאסר בפועל, לצד מאסר מותנה, הורדה בדרגה ופיצויים לתושב. הובהר כי המתלונן ער לפרטי ההסדר המוצע, והביע הסכמה להסדר זה. הצדדים הטעימו כי ביסוד ההסדר ביניהם ניצבו קשיים ראייתיים ונשקלה זניחת טענות ראייתיות על ידי ההגנה. עוד נטען, כי ההסדר נועד לאזן בין חומרת מעשיו של הנאשם, לבין נסיבותיו האישיות, שירותו הטוב למן האירוע, והעובדה כי הנאשם מצוי כיום בשלהי שירותו, ולמעשה בימים אלה עומד הוא בפני שחרור.

 

שקלנו את מכלול נסיבות העניין, והחלטנו לאמץ את הסכמת הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. אכן אין להקל ראש במעשי אלימות של חייל כלפי אזרח. הדברים יפים מקל וחומר כי עסקינן במי אשר שימש בתפקיד שמירה, כשהוא לבוש מדים. תגובתו של הנאשם לשאלת האזרח הייתה תגובה אלימה ומיותרת, שמקומה לא יכירנה, קל וחומר בין שורות הצבא. מעשה מאין זה, לא זו בלבד שיש בו כדי לפגוע בכבודו של האזרח, אלא שמנוגד הוא לערכי הצבא ולמשמעת הצבאית, ויש בו גם כדי לפגוע בתדמית צה״ל, ודאי בסביבה הרגישה בה פעלו הנאשם ויחידתו. מנגד, לא התעלמנו מהצבר הנסיבות לקולא, המתקיים במקרה זה. ראשית, שקלנו את חזרתו של הנאשם מכפירתו, המבטאת נטילת אחריות והפנמה של הטעות אשר טעה. מעשה זה עולה בקנה אחד עם שלל חוות הדעת, אשר הוגשו לנו מטעמם של מפקדי הנאשם . מחוות דעת עולה כי מאז האירוע מושא ההרשעה חל שינוי מהותי בדרכו ובאורחותיו של הנאשם. כך, בעקבות האירוע הורחק הנאשם מתפקידו כלוחם, והוצב כעובד כללי בפלוגת המפקדה. מפקדיו ציינו כי למן אותו אירוע ״הפך [הנאשם] לאדם מאופק יותר, אדם השולט במעשיו וביצריו״. עוד העלו המפקדים על נס את שירותו הטוב של הנאשם, את מוסר העבודה הרב שלו, את חריצותו ואת השקעתו.

 

דומה, אפוא,  כי הנאשם ניחם על מעשיר ועל כן אינטרס השיקום ראוי כי ימתן את חומרת עונשו. ודאי בשים לב לעובדה כי הנאשם מסיים את שירותו הצבאי בימים אלה, ועתיד להתחיל בזמן הקרוב את דרכו החדשה כאזרח.

 

לאור כל האמור לעיל, החלטנו, כאמור, לאמץ את הסדר הטיעון.

 

על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

  1.        40 ימי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי שני ימי מעצרו. תחילת ריצוי העונש ביום 5.9.11.
  2.        עונש מאסר מותנה בן 90 יום למשך שנתיים, שלא יעבור עבירת אלימות.3.       פיצויים בסך 1,500 ₪ למתלונן, אשר יועברו לתביעה הצבאית לא יאוחר מיום 15.10.11.4.       הורדה לדרגת טוראי.
  זכות ערעור תוך 15 יום.   ניתן היום, 22/08/11 , כ״ב אב תשע׳׳א, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.
 

השארת תגובה

Leave a Message