ועדת ערר של משרתי הקבע

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                       

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל                                       
וע׳ 30/10

בעניין:

רס׳׳מ מ. ש. 
נגד

צה״ל - ראש אגף כח אדם

החלטה

1.      ביום 12.5.2011 התקיים דיון הוכחות בעניינה של העוררת. במסגרת דיון זה העידו בפני הוועדה העוררת, אל״מ אייל קרוליצקי ורס״ן חוחית חביביאן.

  

2.      במהלך הדיון התברר לוועדה, כי לא הוגשו לעיונה כלל המסמכים הרלוונטיים לקבלת החלטה בעניין שחרורה של העוררת מצה״ל.

 

3.      העוררת שירתה בבה״ד 6 בתקופה שבין שנת 2005 לבין שנת 2009. במהלך תקופה זו שרתה העוררת תחת פיקודם של 5 מפקדים שונים; רס״ן חוחית חביביאן, רס״ן עומר טל, רס״ן קרן גינת, סא״ל(במיל׳) קובי בן אדרת ורס״ן אפרת אקלר.

4.      במסגרת עדותו של אל״מ קרוליצקי בפני הוועדה, ציין כי ישנם מספר מדדים להערכת תפקודו של נגד בקבע: חוות דעת מקצועית, דירוג חיילי, מערכת דירוג ובקרה - משובים חודשיים וביקורות. בנוסף, עלה מהדיון כי קיימים כלים נוספים כגון סקרי שביעות רצון וסוציומטרי, אשר נערכים לעיתים בבה״ד, בהתאם להנחיות אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה.

 

5.                   הצדדים נדרשים, תוך תיאום ביניהם, לוודא כי בפני הוועדה מונחים כל חוות הדעת המקצועיות, הדיווחים על הדירוג החיילי, המשובים (דירוג ובקרה) והביקורות, אשר ניתנו ע״י מי מהמפקדים של העוררת, מפקדי הבה״ד, רמ״ח משא״ן אט״ל(ו/או סגניהם) במהלך תקופת שירותה של העוררת בבה״ד ולאחריה במהלך שנת 2010-2009. כנ״ל לגבי סקרי שביעות הרצון והסוציומטרי.

6.       בפרט, יוודאו הצדדים, כי בפני הוועדה יונח כל המידע הרלוונטי וכן כל כלי רלוונטי כאמור לעיל וכן סיכומי ראיון, תלונות שהוגשו בכתב על העוררת וכר, אשר עמדו בפני מקבלי ההחלטות ונותני ההמלצות, להביא לידי סיום את שירותה של העוררת בצה״ל.

 

7.       כל זאת,יעשו הצדדים תוך 14 ימים.

ניתנה היום, י״ח אייר, תשע״א(22.5.2011), בהעדר הצדדים ובאי כוחם.

השופט(בדימוס) יהושע פלפל         גב׳ לינדה שפיר, עו״ד                           מר יהודה שגב

יו״ר הוועדה                                           חברת ועדה                                           חבר ועדה

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה