נייס גאי – גזר דין רב”ט ר.א.

| 24/02/2012 | עבירות סמים בצבא

תאריך דיון 13/02/12 מרכז (מחוזי)143/12 רב״ט ר.א.

הנאשם, רב"ט ר.א., נותן את הדין בגין־ עבירה של הפרעה לשוטר צבאי, לפי סעיף 126 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו - 1955, וזאת על סמך הודאתו בכתב אישום מתוקן. מן הפרטים הנוספים וכן מכתב האישום המתוקן עולות העובדות הבאות. נגד הנאשם נפתחה חקירה בבסיס מצ"ח יחשלים לאחר שהתקבל מידע אשר מחשיד אותו בקשר לעולם הסמים המסוכנים. לאחר שהגיע הנאשם לבסיס החקירות, ולאחר שנערך עמו תשאול בעל פה, ברח הנאשם מחדר החקירות והתייצב חזרה למחרת בבוקר וחקירתו חודשה. הנאשם מסר דגימת שתן ולאחר מכן ביקש מהחוקר להתפנות לנוחיות ולאחר שיצא מחדר החקירות החל לרוץ לכיוון שער המחנה ושם טיפס על הגדר ונמלט לכיוון החנייה הסמוכה כאשר החוקר רץ אחריו. הנאשם נכנס לרכבו והתניעו בעת שהחוקר ניסה להיכנס לרכב. הנאשם שב והתייצב בבסיס מצ״ח ירושלים לאחר שמפקד הבסיס שוחח עם בני משפחתו. יצוין כי במהלך אותה חקירה הודה הנאשם בכך שביצע שימוש בסם מסוכן מסוג ״נייס גאי״ בזמן שלא היה בטוח אם החומר נכלל בפקודת הסמים המסוכנים, אם לאו. דגימת השתן אשר מסר הנאשם נמצאה ללא שרידים של סם מסוג כלשהו. בנסיבות המפורטות, ואחר שכאמור תוקן כתב האישום באופן מהותי דרך מחיקת פרט האישום שייחס לנאשם ניסיון שימוש בסם מסוכן, הציגו הצדדים את עתירתם המשותפת לעניין העונש ולפיה נתבקשנו לגזור לנאשם 35 ימי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרו, מאסר על תנאי בגין עבירות סמים, סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים והפרעה לשוטר, אשר משכו ותקופתו יהיה לשיקול דעת בית הדין, וכן הורדה לדרגת טוראי. מהראיות אשר הוגשו לעיוננו עולה כי הנאשם החל את שירותו הצבאי בחודש מרץ 2011 והוא סיים בהצלחה את הטירונות הקרבית וכן את האימון המתקדם ומשרת כלוחם. עוד עולה כי בשל נסיבות משפחתיות, מתגורר הנאשם עם סבו וסבתו וכי נדרשת עזרתו במסגרת תא משפחתי זה. על אף הנסיבות מבית, מפקדיו של הנאשם משבחים את תפקודו, את המשמעת העצמית הגבוהה ואת העובדה שהוא מהווה מופת ודוגמה ליתר חבריו. בהינתן הנסיבות אשר פורטו לעיל, אין בלבנו ספק כי מדובר בהסדר טיעון סביר אשר יש מקום לכבדו. בנסיבות העניין אף מצאנו לכבד את עתירת הצדדים להטלת עונש מאסר מותנה בגין עבירות סמים, אף שעה שלא הורשע הנאשם בעבירות אלו.

על הנאשם מוטלים, אפוא, העונשים הבאים:

1. 35 ימי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרו הסגור. הנאשם יתייצב לריצוי העונש ביום 18.03.12 בשעה 10:00 בבס״כ 394.

2. עונש מאסר מותנה בן 3 חודשים למשך שנתיים, שלא יעבור כל עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים או עבירה שעניינה הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

3. עונש מאסר מותנה בן חודש ימים למשך שנתיים, שלא יעבור עבירה שעניינה סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים.

4. הורד׳־ לדרגת טוראי.

מובחר בזאת כי משלב זח הנאשם לא נתון בכל מעצר.

השארת תגובה

Leave a Message