גיוס של בן מהגרים, בן שליחים וילידי חו”ל לצבא

| 07/02/2013 | החובה לשרת, סרבנות

חובת הגיוס לכל אזרח ישראל

משרדנו נתקל פעמים רבות בחוסר ידע או באי הכרת הדין מצד אזרחים השוהים מחוץ לישראל, אשר אינם מודעים לחובות החלות על אזרחי ישראל לשרת בצה"ל, גם אם אינם שוהים בישראל דרך קבע. חלקם, מגלים כי הם מצויים בבעיה קשה מול רשויות הגיוס לצה"ל רק כאשר הם מגיעים ארצה לביקור או מבקשים להיכנס או לצאת מגבולות ישראל.

לשם הבהרת התמונה, נבהיר כי כל נער ונערה, המחזיקים בתעודת זהות ישראלית ומוגדרים אזרחים של מדינת ישראל, גם אם נמצאים בחו"ל או אפילו נולדו בחו"ל – חייבים בשירות צבאי בצבא ההגנה לישראל. החוק אינו רואה הבדל בין אזרח ישראלי שגדל בארץ ובין אזרחי השוהה בחו"ל.

יחד עם זאת, החוק מאפשר להסדיר את מעמדם של השוהים בחו"ל, בכפוף לתנאים מסוימים, ובכך לפטור אותם משירות צבאי בישראל לפרקי זמן מסוימים או אף לצמיתות. לפיכך, חשוב מאוד להכיר את הדין הקיים ולפעול מבעוד מועד לשם הסדרת המעמד על מנת שלא להיתקל בבעיות בעתיד.

קביעות הדין ביחס לאזרח ישראלי השוהה בחו"ל

להלן, אפוא, הגדרות החוק בעניין הסדרת מעמד צבאי לישראלים השוהים בחו"ל:

כל אזרח ישראלי, בין אם נולד בישראל ובין אם נולד בחו"ל, חייב להתייצב לבדיקות רפואיות בלשכת הגיוס האזורית בהגיעו לגיל 17. בהגיעו לגיל 18 ומעלה, חייב אזרח ישראלי בגיוס לשירות מלא בצה"ל.

חשוב להדגיש: כי רשויות הגיוס אינן עורכות בדיקה ביוזמתן ביחס לכל אזרח ואזרח בשאלה היכן מקום מגוריו הקבוע. לשכת הגיוס האזורית שולחת בדרך אוטומטית צו התייצבות לבדיקות רפואיות על פי רישום ממוחשב בשעה שהאזרח מגיע לגיל 17. היה והאזרח שוהה בחו"ל ולא מתייצב, תשגר לשכת הגיוס צו גיוס הקורא לאזרח לשירות בצה"ל אף ללא מבדקים או בדיקות רפואיות.

אי לכך, לא ניתן לסמוך על צה"ל שיבדוק ויבחין כי אזרח ישראלי אינו מתגורר בישראל או שוהה עם הוריו דרך קבע בחו"ל. על האזרח והוריו לפעול באורח אקטיבי לשם קבלת מעמד של "בן מהגרים" השוהה בחו"ל לשם מניעת גיוסו של הבן.

החוק מכיר בשלושה סוגים של אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל אשר ניתן לפטור אותם משירות צבאי: "בן מהגרים", "יליד חו"ל" ו"בן שליחים".

בן מהגרים 

בן מהגרים הינו מיועד לשירות ביטחון, אזרח ישראלי, אשר נולד בחו"ל או שעזב את ישראל בליווי הוריו עד הגיעו לגיל 16. חשוב להדגיש כי אם אחד ההורים חי בארץ, על הדורש הכרה כבן מהגרים  להוכיח כי נמצא בחזקת ההורה השוהה בחו"ל על פי מסמכים מתאימים (תעודת גירושין או החלטת בית משפט או תצהיר מתאים).

כמו כן, חשוב להבהיר כי גם אם אזרח ישראלי יצא עם הוריו בטרם הגיעו לגיל 16 אך בשלב מאוחר יותר ההורים חזרו ארצה (שניהם או אחד מהם בהנחה ואינם פרודים/גרושים) – הנ"ל לא יוכר כבן מהגרים למעט במקרה בו ההורים חזרו ארצה לאחר שהגיע לגיל 21 ושהה עמם בחו"ל עד גיל זה.

בן שליחים

בן שליחים מוגדר כאזרח ישראלי המיועד לשירות בטחון בצה"ל אשר שוהה דרך קבע עם שני הוריו או עם אחד מהם, ובלבד שההורה שוהה בחו"ל כנציג של גוף ישראלי, ציבורי, ממשלתי, פרטי או אחר או שההורה עובד בגוף בינלאומי מטעם חברה או גוף ישראלי.

 

יליד חו"ל

יליד חו"ל הוא אזרח ישראלי שנולד בחו"ל כאשר בשעת לידתו היו ההורים, שניהם או אחד מהם, בעלי אזרחות ישראלית. תנאי נוסף דורש כי מאז הלידה שהה האזרח בחו"ל דרך קבע וההורים לא שבו ארצה בטרם הגיע לגיל 18. היה וההורים של יליד חו"ל נפרדו או התגרשו, המעמד כיליד חו"ל לא יישלל היה והמלש"ב המשיך והתגורר עם אחד ההורים באופן קבוע בחו"ל גם אם ההורה השני שב להתגורר בארץ.

 

הסדרת מעמדם של בן מהגרים, בן שליחים ויליד חו"ל

החוק הצבאי מאפשר להסדיר את מעמדם של אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל באורח בו לא יהיו חייבים בשירות צבאי, ושהותם בחו"ל לא תגרום להם להפוך עריקים או משתמטים משירות צבאי. על מנת להסדיר את מעמדם של אלה, יש לפנות לגורמים המוסמכים בצה"ל מבעוד מועד ולהסדיר את המעמד לאחר הוכחה כי האזרח עומד בתנאי החוק.

לאחר הסדרת המעמד כאמור, יקבל האזרח תעודה בה יירשם כי הוא בעל מעמד מתאים וכן תעודה המודיעה כי הוא פטור משירות צבאי באורח זמני בהתאם לקביעות החוק. אנו ממליצים כי נושא הסדרת המעמד, שכולל רכיב משפטי ונתון לשיקול דעתו של מפקד לשכת הגיוס, ייעשה לאחר קבלת ייעוץ משפטי מתאים מעורך דין צבאי הבקיא בתחום הסדרת המעמד הצבאי.

ניתן להסדיר את המעמד בשעה שהאזרח או המשפחה שוהה בחו"ל ואין הכרח להגיע לישראל לשם כך.

כמו כן, חשוב לציין כי הסדרת המעמד מאפשרת למיועד לשירות להמשיך ולשהות בחו"ל ואף לבקר בישראל, עד 120 יום מדי שנה (הספירה היא כל שנה על פי היומן הגרגוריאני – בין 01.01 ועד 31.12 בכל שנה). כמו כן, פעם אחת בלבד, יוכל האזרח לבקר בישראל מעבר לתקופה שעד 120 יום ועד שנה שלמה, וזאת לאחר קבלת אישור מתאים מהרשויות. שהות שכזו לא תפגע במעמד בתנאי שנעשתה בשיתוף עם רשויות הגיוס.

לשם קבלת מידע נוסף או מתן ייעוץ משפטי מתאים, ניתן לפנות אל משרדנו באמצעות הטלפון או טופס צור קשר באתר.

לשם קבלת מידע נוסף על בן מהגרים, בן שליחים ויליד חו"ל ניתן לעיין במאמרים הנוספים שבאתר, בקישורים הבאים:

מעמדם של משתמטי גיוס והדרך להסדרת מעמדם

ויתור על אזרחות ישראלית

 קרדיט תמונה דובר צהל מתוך אתר פיקיוויקי

השארת תגובה

Leave a Message