4 חדשי מאסר לנהיגה תחת השפעת סמים

| 22/03/2014 | עבירות סמים בצבא, סמים פסיקה

 פסק דין בתיק סמים

תאריך דיון 20/05/2013

תיק מרכז(מחוזי) 113/13

הנאשם: ח/5820348 סמ״ר בן אור בלטוך

ישיבת הקראה מיום 20/05/2013  בפני כבוד השופט, סא"ל אחסאן חלבי

נאשם: סמ״ר בן אור בלטוך

תובע: סרן רפי רוזנשיין

סנגור עורך דין צבאי: עו׳׳ד עידן פסח

רשמת: טוראי נופר סולימן

  • אב״ד מזהה את הנאשם.

נ: עורך דין צבאי עידן פסח מייצג אותי בדיון היום.

ת: הגענו להסדר לפיו נבקש לתקן את כתב האישום. בכפוף להודאת הנאשם, נבקש להטיל על הנאשם 120 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה לשיקול דעת בית הדין, פסילת רישיונו הצבאי והאזרחי לתקופה של שנה פחות יום - 364 ימים החל ממועד צאתו מהכלא, והורדה לדרגת טוראי.

ס: אלו פרטי ההסדר.

אב"ד: מבהיר לנאשם כי בית הדין אינו כבול בהסדר הטיעון

נ: אני מבין.

אב"ד מקריא לנאשם את כתב האישום המתוקן.

נ: אני מבין את כתב האישום המתוקן ומודה בו.

תובע מגיש פרטים נוספים, מסומנים ת/1. אב״ד מקריא פרטים נוספים.

נ: אני מאשר את הפרטים הנוספים.

הכרעת - דיו

על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של החזקה ושימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג - 1973 ובעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים משכרים, לפי תקנה 26 (2 בתקנות התעבורה), התשכ׳׳א - 1961 בצירוף סעיף 38(1) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ״א - 1961 בהתאם לכתב האישום המתוקן ולפרטים הנוספים.

  • ניתנה היום, 20/05/13, י"א סיון תשע״ג, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.

שופט                                      אב ״ד                                     שופט

 

התביעה בראיות לעונש:

מגיש תדפיס אישי על שם הנאשם, מסומן ת/2. אלו עדיי.

ההגנה בראיות לעונש:

מגיש הסכם שכירות על שם משפחת הנאשם מסומן ס/1. מגיש תיק הוצאה לפועל על שם אביו של הנאשם מסומן ס/2. מגיש אישור על ניתוח רפואי שעבר הנאשם במהלך השירות הצבאי מסומן ס/3. מגיש מסמך מייצג בנוגע למצבו הרפואי של הנאשם מסומן ס/4. מגיש שני רשומות רפואיות בנוגע לפרופיל 24 שנקבע לנאשם ובוטל מסומן ס/5. מגיש חוות דעת פסיכיאטריות בנוגע לנאשם מסומן ס/6 וס/7. מציג שני מסמכים רפואיים מהכלא בנוגע לבעיות רפואיות של הנאשם שנוצרו בכלא. אלו עדיי.

התביעה בסיכומים:

אבקש לכבד את ההסדר, מדובר בהסדר סביר וראוי, שקלנו כמובן את החלטת הנאשם להודות במיוחס לו בכתב האישום בהזדמנות הראשונה, וכן את העובדה שהנאשם שיתף פעולה כבר בחקירתו במצ״ח והודה כבר שם בחשדות שיוחסו לו. שקלנו את מצבו הרפואי כפי שעולה מן המסמכים שהוגשו לבית הדין וכן את העובדה שמדובר במי שעשה מאמץ רב כדי להתגייס לצה״ל, וכן שקלנו את החיסכון בזמן שיפוטי, לאור האמור נבקש לכבד את ההסדר.

ההגנה בסיכומים:

אני מצטרף לעמדת חברי, נבקש לכבד את ההסדר . מדובר בחייל שאמור היה להשתחרר ולסיים את שירותו הצבאי בעוד כחודשיים, למעשה ההליך הזה מתרחש לקראת תום השירות שלו. עברו עד לאותה נקודה נקי באורח יחסי, הוא התמיד ותפקד באורח תקין ביחידה וזאת על אף קשיים משמעותיים מאוד, ניתן להתרשם ממצבו הרעוע של הנאשם. כל הרשומות הרפואיות של הנאשם במהלך השירות הצבאי מצויות ברשותנו, מדובר מלמעלה מ160 מפגשים, הוא סבל מבעיות שונות במהלך שירותו הצבאי, בין היתר בעיות אורטופדיות שהצריכו ניתוחים, בעיה של עודף משקל שגם היא הצריכה ניתוח. למעשה בסמוך למועד מעצרו היה אמור הנאשם לעבור ניתוח לקיצור קיבה. חשוב לומר שבחקירתו כבר במשטרת ישראל הנאשם שיתף פעולה, הודה ואף קשר את דבר השימוש בסם למצבו הרפואי כמעין פיתרון אומנם פסול, אך פיתרון להתמודד עם כאבים שונים. למעשה הנאשם לא הופלל, אלא הודה במיוחס לו. נציין שהיה גם אזרח ברכב שגם הוא נחקר במשטרה, וגם הוא הודה. חשוב להדגיש שמדובר במי שלמעשה נקבע שאיננו כשיר לשירות צבאי עוד ב2009, עקב עודף משקל והיה זה הנאשם ואימו שנלחמו, הגישו בקשות ללשכת הגיוס ולאחר בדיקות נוספות ממש על קו הגבול הוחלט כן לגייס אותו עם פרופיל 45, כך שלמעשה יכול היה הנאשם לא להתגייס והגיוס היה חשוב לו, הוא ביקש לתרום למדינה. כאמור, הרקע המשפחתי של הנאשם גם הוא איננו קל, מתגורר עם הוריו ביהוד. האב הוא המפרנס היחידי, יש חובות, המשפחה גרה בדירה שכורה. בסופו של דבר הנאשם נותן את הדין על מעשים פסולים, הוא מכיר בטעותו והדבר מתבטא בשיתוף הפעולה בחקירה. למרות כל הקשיים שלו, בעיקר הרפואיים הנאשם התמיד בשירותו הצבאי, כשנכנס לכלא עבר דבר נוסף בהקשר הרפואי, הוא שבר את ידו ורוב תקופת הכליאה היה מגובס בידו בתנאים לא כל כך טובים. הדבר הקשה מאוד את שהייתו בכלא. אפנה גם מבחינת הרקע הפסיכיאטרי מטעם צנעת הפרט לא אפרט, אך יש רקע מסוים שעומד בבסיס ההסדר בנוגע לנסיבות חייו של הנאשם והקשיים שעימם הוא התמודד עוד קודם גיוסו. במכלול האמור ובשים לב לתיקון המשמעותי בכתב האישום ביחס לעבירת הנהיגה תחת השפעה, למעשה פסילת החובה בהקשר זה היא שלושה חודשים והנאשם בסופו של יום מורשע ונפסל לתקופה משמעותית הרבה יותר, אנו סבורים שהסדר זה ראוי ונבקש לכבדו. נבקש בשולי גזר הדין לאור בעיות רפואיות רבות מהן סובל הנאשם ובעיות חדשות שנוצרו בכלא, נבקש מבית הדין להפנות העתק מהפרוטוקול לענף לעיון רפואי בתל השומר על מנת לשקול מה הטיפול הנכון לנאשם בשעה שהוא יוצא מהכלא, כרגע הוא לא מדובר באורך סדיר. איני רוצה שהנאשם ייפול בין הכיסאות לכן נבקש להפנותו.

הנאשם בדברו האחרון:

אני חייב לציין שאני ממש מצטער ויודע שזה מעשה לא נכון ולא חוקי, והשימושים היו אך ורק לצורך רפואי, להקלה בכאבים ואני יודע שלא אעשה את זה שוב בחיים.

 

גזר דין

 

הנאשם, סמ״ר בן אור בלטוך, נותן את הדין בגין עבירה שעניינה החזקה ושימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג - 1973 וכן עבירה שעניינה נהיגה תחת השפעת סמים משכרים לפי סעיף 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ״א - 1961.

מעובדות כתב האישום עולה כי במהלך חצי שנה מיום 11/08/2010, יום גיוסו של הנאשם, וכן בתאריכים 15-16/02/2013 ו25/02/2013, ביצע הנאשם שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס בכ- 20 הזדמנויות שונות. ביום 25/02/2013 החזיק הנאשם ברשותו, במהלך נהיגה ברכב פרטי, סם מסוכן מסוג קנאביס במשקל 0.686 גרם נטו. עוד עולה מעובדות כתב האישום כי ביום 25/02/2013 נהג הנאשם ברכב הפרטי כאשר הוא מצוי תחת השפעת סמים, ואשר כשבגופו נמצאו 345 נ״ג/מ״ל של תוצרי חילוף חומרים לסם מסוכן מסוג קנאביס.

מהפרטים הנוספים עולה כי הנאשם נתפס במהלך סיור שגרתי של משטרת ישראל כשהוא נוהג תחת השפעת סם וכשהוא מחזיק בסם מסוכן. עוד עולה מהפרטים הנוספים כי הנאשם הודה במסגרת חקירתו במשטרת ישראל וכן במסגרת חקירתו במצ׳׳ח.

הנאשם הורשע בכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, שלפיו נתבקשנו להשית על הנאשם 120 ימים לריצוי בפועל, מאסר מותנה שמשכו ותקופתו לשיקול דעת בית הדין, פסילת רישיונות בפועל לתקופה בת 364 ימים וכן הורדה לדרגת טוראי.

הצדדים הניחו בפנינו את השיקולים שהובילה אותם להיקשר בהסדר האמור, ובין היתר נטען כי מדובר במי שהודה במסגרת החקירה תוך שיתוף פעולה מלא עם חוקריו. כן נטען כי מצבו הרפואי של הנאשם אינו טוב ואף עמד בבסיס התאמת פרופיל זמני של אי כשירות לשירות ביטחון והיה זה הנאשם שביקש להתגייס לצה"ל חרף מצבו הרפואי. בעניין זה הוצגו בפנינו מסמכים שונים. עוד נטען על ידי ההגנה כי מדובר במי שצפוי להשתחרר מן השירות בעוד חודשיים כאשר האירוע תפס אותו בשלהי תקופת שירות תקין באורח יחסי. ההגנה טענה כי הנאשם הגיע מנסיבות אישיות מורכבות ואף על כך הוצגו מסמכים בפנינו. הנאשם מסר בדברו האחרון כי ביצע את השימושים בסם בכדי להקל על כאבים מהם סבל, והוא הביע חרטה למעשה וציין כי לא יעשה זאת בשנית.

לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים, דנו בטעמים שעמדו בבסיס ההסדר ובסופה של התייעצות סברנו כי תמהיל הענישה שהוצג לנו על ידי הצדדים הינו סביר ומצאנו לאמצו כפי שהוא. על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

  1. 120 ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו.
  2. עונש מאסר מותנה בן 6 חודשים למשך שלוש שנים, שלא יעבור כל עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים או עבירה שעניינה נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, או נהיגה בשכרות.
  3. הורדה לדרגת טוראי.
  4. פסילת רשיונות בפועל לתקופה בת 364 ימים(שנה פחות יום), אשר תימנה מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל. הנאשם יפקיד את רישיונותיו כנדרש.

לבקשת ההגנה, יופנה העתק מן הפרוטוקול לענף מיון רפואי בתל השומר לשם בחינת עניינו של הנאשם כבל הניתן טרם שחרורו מהמאסר.

זכות ערעור תוך 15 יום. ניתן היום, 20/05/13 , י"א סיון תשע״ג, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

שופט                                                      אב "ד                                                    שופט

     

השארת תגובה

Leave a Message