בית  »  עריקות ונפקדות   »   את מי גחל”ת מאבחנים ?כמה זמן צריך להמתין להחלטת גחל”ת? מהם הקרטריונים לאבחון?

את מי גחל”ת מאבחנים ?כמה זמן צריך להמתין להחלטת גחל”ת? מהם הקרטריונים לאבחון?

| 17/08/2014 | עריקות ונפקדות

 הבהרה: נוכח היותה של הפקודה מסווגת, הפקודה אינה מוצגת באתר זה כלשונה. המאמר הינו מאמר שנכתב על ידי צוות המשרד בלבד, ואין המדובר בלשון הפקודה עצמה או בתוכנה. 

משך שנים ארוכות פועל מערך גחל"ת (גיבוש חזרה לשירות תקין) בבסיסי הכליאה הצבאיים (כלא 4, כלא 6) מתוך מטרה לאבחן ולנסות להחזיר לשירות תקין עריקים הכלואים בכלא וממתינים למשפטם. משרדנו מקבל פניות רבות מטעם חיילים המצויים בעריקות ואף כאלה השוקלים לבצע עריקות אך בשל הרצון להיבדק על ידי מערך גחל"ת בכלא ובכך להגיע למצב של שינוי השיבוץ הצבאי.

חשוב לשים לב כי כמות העריקים מדי שנה מצה"ל הולכת וגדלה וכי בשנת 2013 נשפטו בבתי הדין הצבאיים למעלה מ- 3,862 עריקים ומשתמטים. במקביל נשפטו עוד אלפי עריקים במסגרת משמעתית ולא הוגש נגדם כתב אישום לבית דין צבאי. במאמר זה, נחשוף לראשונה אי פעם ובאורח בלעדי, את הפקודה הצבאית הפנימית העוסקת בנהלי מערך גחל"ת. בפקודה זו מפורטים הקריטריונים לאבחון על ידי גחל"ת וכן הוראות בדבר ביצוע האבחונים בתוך הכלא הצבאי (הוראת קצין משטרה צבאית ראשי, הוראה מס' 3801).

את מי גחל"ת חייבים לבדוק?

על פי הפקודה, גחל"ת יבדקו על"מים (עצורים לפני משפט) שעצורים בכלא בגין עבירות של עריקות ו/או עבירות משמעת (ובלבד שהעונש בגין עבירות המשמעת גבוה מ- 28 יום). זאת אומרת - משתמטי גיוס (מי שלא הגיעו ללשכת הגיוס ביום הגיוס) ו/או עריקי בקו"ם (מי שלא יצאו עדיין להצבה מחוץ לבקו"ם לאחר גיוסם) ו/או עצורי מצ"ח (חשודים שנעצרו על ידי מצ"ח) - אינם נבדקים על ידי גחל"ת. הפקודה אף מציינת כי יש רשות למערך גחל"ת לאבחן גם מי שנשפטו בגין העבירות ואינם עוד על"מים ואולם, מודבר ברשות בלבד ולא בחובה לאבחן.

את מי גחל"ת לא יאבחנו?

גחל"ת אינם מאבחנים את האוכלוסיות הבאות:

א.      כלואים מעל גיל 24.

ב.      כלואים שמסרבים לעבור אבחון. ג.        כלואים השוהים באגף הבידוד. ד.      כלואים שעלו לוועדות אחרות בזמן הכליאה (ועדת סמים, ועדת התאמה לשירות, ועדה רפואית וכיוצ"ב). ה.      כלואים המשויכים למערך מקא"ם. ו.       כלואים שאובחנו בכליאה קודמת בעבר.

חשוב לציין - כי למערך גחל"ת יש סמכות לסרב לאבחן על"מ ספציפי משיקולים שונים וכן לאשר אבחון כלפי מי שלא עומד בקריטריונים שפורטו. הסמכות נתונה לראש מערך גחל"ת בכלא הרלוונטי.

מהו תהליך האבחון הראשוני בגחל"ת?

הפקודה קובעת סדר פעולות קבוע לכל אבחון: 1.       האבחון יתבצע על ידי מאבחנת גחל"ת שהוסמכה לכך (לשון נקבה - בפקודה עצמה). 2.       האבחון יתבצע בין הימים 3 ל- 14 לכליאתו של העל"מ. 3.       האבחון יתבצע בחדר סגור שיועד לכך ובתנאים סטריליים. 4 .      בתום האבחון ימולא דו"ח סודי ואישי אשר יתויק בתיק על שמו של העל"מ במערך גחל"ת.

כמה אבחונים יש לבצע ביום לכל מאבחנת?

הפקודה קובעת כי היקף האבחונים המצופה מכל מאבחנת בכלא הוא 2 אבחונים ליום, בממוצע. בפועל, מוכרת לנו הטענה כי נוכח מצוקת העריקים בכלא, מאבחנות מבצעות פי 2 ופי 3 אבחונים ממה שקובעת הפקודה.

מהו תהליך ההתערבות לאחר האבחון הראשוני?

הפקודה קובעת כי לאחר האבחון הראשוני, על המאבחנת לקבל לידיה מסמכים מטעם החייל ו/או משפחתו ו/או עורך דינו וכן ניתן להסתמך על חוות דעת מפקדים ו/או כל חוות דעת אחרת שתופנה למערך גחל"ת וכן על הרשומת הצה"לית (כמו רישום עבירות משמעת, עריקויות קודמות וכו'). כמו כן, מערך גחל"ת רשאי להורות על טיפול זמני בתוך הכלא, כגון הפניית החייל לגורמי ת"ש, לגורמי בריאות הנפשף לגורמי חינוך, הוראה ועלייה ו/או לכל גורם צבאי אחר.

דו"ח סופי של מערך גחל"ת בנוגע להמשך שירות בצה"ל

לאחר איסוף כלל הנתונים וקיום האבחון כלפי החייל, תגובש המלצה מפורטת ומנומקת בכתב לגבי המשך שירותו של החייל בצה"ל ותנאי שירותו. ראש מערך גחל"ת הינה בעלת הסמכות להורות על שינוי בסטטוס השירות של חייל שאובחן.

מהן ההמלצות של מערך גחל"ת על פי הפקודה?

הפקודה קובעת רשימה של המלצות קבועות שמערך גחל"ת יכול להמליץ לאחר אבחון שבוצע בזמן הכליאה: 1.       חזרה ליחידה ללא התערבות. 2.       חזרה ליחידה עם המלצה להמשך טיפול ביחידה בתחומי ת"ש, בריאות הנפש, כ"א וכו'. 3.       המלצה לקיום ראיון בסמכות במסגרת היחידה לבחינת המשך שירות. 4.       העברת החייל למיטב לצורך קיום ראיון בדבר המשך שירותו בצה"ל. 5.      שינוי שיבוצו של החייל והגדרת תנאי השירות (יחידה פתוחה, שירות יומיות, שבוע - שבוע, יחידה סגורה וכו'). 6.       המלצה לפסילת מקצוע. 7.       המלצה לפטור משירות צבאי עקב אי התאמה.   האם יש פרק זמן מקסימלי לסיום אבחון על ידי גחל"ת ? התשובה הינה חיובית. הפקודה קובעת כי על מערך גחל"ת לסיים טיפול ולהוציא המלצה סופית ביחס לחייל מאובחן עד 21 ימים לאחר קיום הראיון הראשוני, לכל היותר.

מהו תהליך ההמלצה לפטור משירות צבאי על אי התאמה?

אם מערך גחל"ת הוציא המלצה לפטור על רקע אי התאמה, יש לזמן את החייל לועדת התאמה לשירות בתוככי מערך גחל"ת. הועדה תתקיים בפני ראש המערך בכלא ועל ידי קצין מקצועי נוסף במערך ויקוים פרוטוקול של הועדה. היה וההמלצה הינה לפטור משירות על רקע אי התאמה, יועבר העתק ההמלצה למפקד מיטב לשם חתימתו, בהתאם לשיקול דעתו, על הפטור. רק לאחר חתימה על הפטור על ידי מפקד מיטב - יכנס הפטור לתוקף.   לשאלות נוספות וקבלת ייעוץ מקצועי בנושא מאמר זה, הנך מוזמן/נת ליצור קשר טלפוני עם משרדנו, משרד עורכי הדין קוזניץ, פסח ושות', המתמחה בדין הצבאי ובייצוג חיילים מול גורמי צה"ל. טלפון משרד: 03-5288580, 03-5288570

השארת תגובה

Leave a Message