שלילת מעמד ספורטאי מצטיין וספורטאי פעיל

| 10/08/2014 | ספורטאים מצטיינים

שלילת מעמד ספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל בצבא הינו הליך חריג שיש לעשותו, לעמדתנו במקרים חריגים בלבד. למרות זאת, לאחרונה אנו עדים למספר מקרים בהם נשלל המעמד מחיילים אשר מוכרים כספורטאים מצטיינים או ספורטאים פעילים ומשרתים מזה זמן רב בצה"ל וזאת, לפעמים, תוך הפרת זכויותיהם הבסיסיות ביותר לפני קבלת ההחלטה על הסרת המעמד. רשימת הנימוקים לשלילת מעמד של חייל כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל הינה רשימה סגורה.

ניתן לשלול את מעמד הספורטאי המצטיין או הפעיל בשל הישגים בלתי ניאותים של החייל;  בשל שקידה לא רואיה בהכשרתו או באימוניו בתחום הצטיינותו; בשל התנהגות באופן בלתי הולם במהלך שירותו הצבאי; בשל העובדה כי נמצא שהנתונים שעמדו ביסוד אישור בקשת החייל, כולם או מקצתם, לא היו מדויקים או אינם רלוונטיים עוד או בשל טעמים אחרים שיירשמו.

כפי שניתן לראות, הרשימה היא אומנם רשימה סגורה אולם נתונה לפרשנות רחבה.

ישנם מקרים בהם כלל לא ניתן לשלול מעמד של ספורטאי מצטיין. כך למשל, שלילת מעמד בשל התנהגות בלתי ניאותה יכולה להתבצע רק לאחר קבלת התייחסות מפקד היחידה של החייל. כך גם, לא ניתן לשלול מעמד של ספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל בשל נימוקים של הישגים בלתי ניאותים של החייל או אי שקידה ראויה בהכשרתו או באימוניו במידה והחייל כבר שירת שנתיים, אלא במקרים חריגים בהם הוכח כי הוא הפסיק כל פעילות בתחום שבו הוכר כמצטיין או פעיל.

שלילת מעמד הספורטאי נעשית על ידי ועדת הספורט שהינה הועדה להכרה בספורטאים מצטיינים או פעילים ומורכבת ממפקד מיט"ב, נציג מיט"ב ונציג רשות הספורט.

הפגיעה במעמד הינה פגיעה במעמד שניתן על ידי רשות ציבורית לכל דבר ועניין, ועל כן, כמו לפני כל פגיעה במעמד שנעשה על ידי רשות ציבורית, הצבא אינו רשאי לשלול את מעמדו של הספורטאי באופן אוטומטי ומחויב לתת לחייל אפשרות אמיתית להשמיע טענותיו בעניין, בעצמו או באמצעות גורם שייצגו, בפני הגורמים שייקבעו על ידי הגורם המוסמך.

כפי שנכתב בתחילת המאמר, משרדנו נתקל לאחרונה במספר מקרים בהם שלילת המעמד נעשתה ללא מתן זכות שימוע ניאותה ועל כן יש לעמוד על כך שייערך שימוע כחוק טרם שלילת המעמד.

 

אורי ויסמן28/03/2023 בשעה 05:47

שלום זה אורי ויסמן,
אני חייל בצבא כבר שנה והייתי נחשב כספורטאי עד לא מזמן עד שפתאום החליטו לבטל לי את המעמד משום שטענו כי לא היה לי הישג בתחרות מאיגוד מסוים. האם יש משהו שאפשר לעשות בנושא הזה?
אשמח לעזרה

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים