גחל”ת – מהי תכנית גחל”ת?

| 18/03/2005 | עריקות ונפקדות

ההחמרה במצב הכלכלי במדינת ישראל, השפיעה גם על חיילי צה"ל. כמות העריקים בצה"ל הלכה וגדלה בשנים האחרונות, כאשר מספר העריקים הכלואים בגין עריקותם בכל רגע נתון הגיע לממדים עצומים. בעקבות זאת, גובשה בצה"ל תוכנית גחל"ת (גיבוש תוכניות חזרה לשירות תקין). מטרתה של תוכנית זו הנה לאבחן את הסיבות שהביאו לעריקותו, על מנת למנוע עריקויות נוספות של אותו חייל, ולסייע לו לחזור לשירות תקין. לעתים קרובות, הסיבות שביסוד העריקות הנן סיבות כספיות ומקורה של העריקות היה ברצונו של העריק ללכת לעבוד ולסייע למשפחתו. פעולתו של מערך הת"ש (מערך הסיוע לחיילים) בצה"ל עשוייה לקחת זמן, ועריקים רבים אינם מצליחים "לשרוד" ביחידתם למשך הזמן הדרוש על מנת לזכות בסיוע גורמי הת"ש. לפיכך, במסגרת תוכנית גחל"ת פועל מערך ת"ש מקביל, מזורז, המוסמך להכיר בחייל כזכאי לסיוע ת"ש, ולדאוג כי עם שחרורו מן הכלא, יזכה לתמיכה כספית. הליך הטיפול של גחל"ת מתחיל בפגישה הנערכת בין חיילת במערך גחל"ת (מש"קית גחל"ת) לבין העריק העצור. בפגישה זו, מנסה מש"קית גחל"ת להבין מדוע ערק החייל, מה היו הסיבות שהביאו לעריקותו, האם לעריק מוטיבציה להמשיך בשירות תקין, והאם ניתן לפתור את הבעיות אשר הביאו לעריקות. מערך גחל"ת מוסמך להמליץ למפקד הבקו"ם להשאיר את החייל ביחידתו לאחר תום הכליאה, לשנות את השיבוץ שלו, כך שישרת בתנאים אחרים (למשל, תנאים של שבוע בבסיס ושבוע בבית, או בבסיס קרוב לבית), או להמליץ למפקד הבקו"ם לשחרר את החייל מן הצבא. ברובם הגדול של המקרים, מפקד הבקו"ם מאמץ את המלצת גחל"ת. תוכנית גחל"ת מאבחנת את כל העריקים אשר שירתו תקופה כלשהי בצבא. התוכנית אינה מאבחנת, בשלב זה, עריקים אשר ערקו מן הבקו"ם (לא שירתו כלל) ומשתמטי גיוס. כמו כן, בעבר סירבו גורמי גחל"ת לאבחן חיילים אשר אובחנו על ידם בעבר ושבו לכלא למרות זאת. כיום, ישנה נכונות רבה יותר של גורמי גחל"ת לאבחן גם חיילים אלה.

השארת תגובה

Leave a Message