מהפכה בנושא הרישום הפלילי – לבית הדין, ולא רק לתביעה, תהיה סמכות “לוותר” על הרישום הפלילי בהרשיעו חייל

| 13/05/2005 | חנינות, רישום פלילי ומחיקתו

בשבוע שעבר, ניתן פסק דינה של כב´ השופטת סא"ל אורלי ירון בבית הדין הצבאי מחוז שיפוט מרכז, אשר קבע, באופן תקדימי, קביעות בעלות משמעות עצומה בסוגיית הרישום הפלילי של חיילים המורשעים בבתי הדין הצבאיים. עד כה, קבעה ההלכה המשפטית אשר נקבעה בפסק הדין בעניין אטדג´י, כי לפרקליטות (התביעה) סמכות בלעדית לקבוע את סעיפי האישום, וכי חובה על בית הדין אשר השתכנע כי חייל עבר עבירה אשר יוחסה לו בכתב האישום, ואשר יסודותיה הוכחו, להרשיע את החייל ולגזור עליו עונש. משמעותה של קביעה זו הייתה הכתמתם של אלפי חיילים ברישום פלילי מחמיר, גם במקרים בהם סבר בית הדין הצבאי כי אין מקום לרישום הפלילי. כל זאת, משום שלבית הדין הצבאי לא הייתה סמכות לעשות אחרת. כעת, השתנתה הלכה זו. בית הדין הצבאי קבע, בעניינו של נאשם אשר יוצג על ידי עו"ד זאב פישר, מבעלי אתר זה, כי יש לו סמכות, במקרים מיוחדים, לבטל סעיפים ספציפיים בכתב אישום, במידה והתביעה נהגה באופן בלתי סביר כאשר ייחסה לנאשם את אותם סעיפים. זאת ועוד, בית הדין אף רמז באופן ברור כי תהיה לו סמכות להמיר סעיפי אישום לכאלה שאינם נושאים רישום פלילי. קביעה דרמטית נוספת של בית הדין הצבאי הייתה כי במידה ובית הדין השתכנע כי אין מקום לרישום פלילי, אך החלטת התביעה לייחס לחייל עבירה הנושאת רישום פלילי אינה בלתי סבירה, עליו לבחור באמצעי אחר על מנת "לפצות" את החייל על הרישום הפלילי שיהיה לו - הקלה בעונש. וכך אמנם קרה במקרה בו דן בית הדין. בית הדין קבע כי ההחלטה להגיש כתב אישום לא הייתה בלתי סבירה, אך קבע כי העונש יהיה עונש של ריתוק בגין עבירות סמים, עונש הנחשב לקל מאוד. קביעתו של בית הדין הצבאי פותחת, כעת, פתח לנאשמים בעבירות קלות יחסית, לנסות ולשכנע את בתי הדין הצבאיים כי העבירות המיוחסות להם אינן מצדיקות רישום פלילי. וכעת, יהיה בית הדין הצבאי מוסמך להורות כאמור. השאלה צפויה להיבחן פעם נוספת בבית הדין הצבאי לערעורים, לאחר שהתביעה הגישה ערעור על קולת העונש, והסניגור הגיש ערעור על כך שבית הדין בחר שלא להימנע מרישום פלילי במקרה זה.

השארת תגובה

Leave a Message