03.0107 שירות ללא תשלום (של”ת) – שירות מילואים

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

1. כל יחידה בצה"ל (לרבות רשימה מקובצת), אשר מוצבים בה חיילי מילואים, היא יחידה של כוחות המילואים של צה"ל. 2. כל חייל המשרת שירות מילואים יוצב לאחת היחידות כמפורט להלן:

א. יחידת רישום מילואים - יחידה שהיא כולה במילואים, פרט לסגל קטן המשתייך ליחידה והמשרת שירות סדיר; סגל זה מהווה יחידת רישום סדירה נפרדת או חלק מיחידת רישום סדירה.

ב. יחידת רישום סדירה- יחידה, אשר חלק מחייליה המשלימים את מצבתה מתקן ב´ לתקן א´ משרתים שירות מילואים.

ג. יחידת מעבר מילואים- יחידה המשמשת לצורכי מאגר, מעבר ומיון של חיילי מילואים.

ד. רשימה מקובצת.

השארת תגובה

Leave a Message