03.0108 קבוצות העתודה

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

כללי


1. יוצא צבא, החייב בשירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון, התשי"ט1959-  (נוסח משולב) (להלן "החוק"), רשאי לבקש משר הביטחון, או ממי שהוסמך לכך על ידו, לדחות שירותו הסדיר סמוך לאחר מועד חיולו, לצורך השתתפות בלימודים במסגרת אחת העתודות:-


 


א. עתודה אקדמית.


 


ב. עתודה פדגוגית.


 


ג. עתודה טכנולוגית.


 


ד. עתודת אחיות.


 


תוקף סעיפי משנה ה ו-ו´ מה1- ספט´ 94


 


ה. עתודה קרבית ליח"ש.


 


ו. מסלול לימודים אקדמיים לבוגרי פנמ"ץ. מטרת העתודות


 


2.  העתודה האקדמית נועדה להכשיר חיילים השוהים בלימודים אקדמיים למילוי תפקידי קצונה במסלולי הפיקוד ובמסלולים המקצועיים, בהתאם לצורכי צה"ל.


 


3. העתודה הפדגוגית נועדה להכשיר חיילים השוהים בלימודי חינוך והוראה למילוי תפקידי חינוך והוראה במסגרת צה"ל ולמילוי תפקידים אחרים, בהתאם לצורכי צה"ל.


 


4.  העתודה הטכנולוגית נועדה להכשיר חיילים השוהים בלימודי הנדסאות או טכנאות למילוי תפקידים בתחום הכשרתם המקצועית, בהתאם לצורכי צה"ל.


 


5. עתודת אחיות נועדה להכשיר חיילות השוהות בלימודי אחיות מוסמכות, אחיות מעשיות, מטפלות או סיעוד, למילוי תפקידים בתחום הכשרתן המקצועית בצה"ל או במיתקנים אזרחיים של משרד הבריאות, בהתאם לצורכי צה"ל.


 


תוקף סעיפים 6 עד 14  מה1- ספט´ 94


 


6.  העתודה הקרבית ליחידות שדה נועדה להכשיר חיילים, הלומדים לימודים אקדמיים, למילוי תפקידי קצונה ביחידות השדה, בהתאם לצורכי הצבא.


 


7. מסלול לימודים אקדמיים לבוגרי פנימייה צבאית נועד להכשיר חיילים בוגרי פנמ"ץ, הלומדים לימודים אקדמיים, לשיבוץ במערך השדה, בהתאם לצורכי הצבא.


 


נהלים


 


8. מספר המועמדים אשר יוכלו להתקבל לעתודות כפוף למכסה שנתית, שתיקבע לפי צורכי צה"ל על ידי אכ"א.


 


9. שירותו של חייל, שהתקבל לאחת העתודות, יידחה לפי בקשתו למשך תקופת לימודיו, בהתאם למשך תקופת הלימודים של המקצוע שאושר לו, כמפורט בפקודות הצבא.


 


10. מספר מצומצם של חיילים יוכלו לקבל אישור להמשיך וללמוד במסגרת העתודות (כגון: לתואר שני, לימודי הנדסאות של בוגרי מגמת טכנאות ולימודים במגמת אחיות מוסמכות של חיילות שלמדו במגמת אחיות מעשיות), על ידי הארכת דחיית שירותם הסדיר, בתנאים המפורטים בפקודות הצבא ובכפוף למכסה שנתית, שתיקבע לפי צורכי צה"ל.


 


כפיפות


 


11. חייל, שהתקבל לאחת העתודות, נמנה בתקופה של דחיית שירותו עם כוחות המילואים של צה"ל ויוחזר לשירות סדיר, על פי החוק, בכל אחד מהמקרים הר"ם:-


 


א. בתום תקופת הלימודים, בתום דחיית השירות או בתום דחיית השירות הנוספת שאושרה כמפורט לעיל.


 


ב. לפני תום תקופת הלימודים או דחיית השירות, לפי בקשתו.


 


ג. לפני תום תקופת הלימודים, בגין אי התקדמות בלימודיו או בגין התנהגותו.


 


ד. במהלך החופשות של תקופת הלימודים, לצורך מעבר קורסים או הכשרות, לפי צורכי צה"ל.


 


ה. בכל עת, אם צורכי השירות מחייבים זאת באותה עת.


 


12. תנאי הקבלה לעתודות, תנאי השירות, משך דחיית השירות, מעמד החיילים בתקופה של דחיית השירות ותנאי הפסקתה של דחיית השירות או הארכתה מפורטים בפקודות הצבא.


 


מפקדי הלומדים בעתודות השונות


 


13. מפקד מנהל השתלמויות – לגבי עתודה אקדמית, עתודת אחיות, עתודה קרבית ליח"ש ומסלול לימודים אקדמיים לבוגרי פנמ"ץ. מפקד מנהל השתלמויות יונחה בכל נושאי הלימודים ונושאי הפרט על ידי ראש מנה"ס.


 


14. מפקד בקו"ם – לגבי יתר העתודות, בכל התחומים.


 


3.0109 עד 3.0111 בוטלו (בחוזר מס´ 124) סוף פרק משנה 1

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים