דרגות בצה"ל

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

דרגות בצה"ל – הגדרות


1. בפקודה זו:-


א. חייל – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.


ב. מפקד – חייל הנושא את אחת הדרגות מרב"ט עד רב-אלוף.


ג . קצין – חייל הנושא דרגת סג"מ עד רב-אלוף, לרבות דרגת קצונה אחרת.


ד  .קצין זוטר – קצין הנושא את אחת הדרגות מסג"מ עד סרן ועד בכלל, לרבות דרגת קצונה אחרת.


תוקף סעיפי משנה ה עד י´  מה12- אוק´ 93


ה. קצין בכיר – קצין, הנושא דרגת רס"ן, לפחות.


ו. דרגות קצונה אחרות, כמפורט בסעיף 3 להלן.


ז . חוגר – חייל, הנושא דרגת טור´ עד רנ"ג.


ח  .מש"ק (מפקד שאינו קצין) – מפקד הנושא דרגת רב"ט עד רנ"ג, והוא בשירות חובה או בשירות מילואים.


ט. נגד – מפקד, הנושא דרגת סמל עד רנ"ג, בתנאי שהוא בשירות קבע.


י . נגד בכיר – נגד, הנושא מינוי בכיר, והוא בדרגת רס"ר עד רנ"ג.


2. דרגות הקצינים בצה"ל וקיצורן הרישמי:-


שם הדרגה הקיצור הרישמי א´ ב´ סגן משנה סג"ם סגן —- סרן —- רב סרן רס"ן סגן אלוף   סא"ל אלוף משנה אל"ם תת אלוף תא"ל אלוף —- רב אלוף רא"ל


מספר סודר
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


 


תוקף תוקף סעיפים 3 עד 5  מה 12- אוק´ 93


3. דרגות הקצונה הנוספות בצה"ל וקיצורן הרשמי:- 


שם הדרגה


הקיצור הרישמי


א´


ב´


 ממלא מקום קצין


 ממ"ק


 רב צבאי


 רב"ץ


 קצין רפואה


 קר"פ


 קצין רפואת שיניים


 קר"ש


 קצין משפטים


 קמ"ש


 קצין מקצועי אקדמאי


 קמ"א


 קצין אקדמי בכיר


 קא"ב


מספר סודר
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


תוקף סעיף  4 מה – 16 במארס 2000


4. דרגות החוגרים בצה"ל וקיצורן הרישמי:


 


שם הדרגה הקיצור הרישמי א´ ב´   טוראי   טור´   רב טוראי   רב"ט   סמל   —-


מספר סודר
  1. 2. 3. 4.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים