03.0202 - דרגות קצינים- הגדרות - שירות סדיר ומילואים

תוקף סעיף 1  מה15- דצמ´ 69 1. תקן - כל תקן כוח אדם אשר הוצא או אושר ע"י אג"ת-מחלקת תקינה או כל הוראה מיוחדת מאת אג"ת-מחלקת
תוקף סעיף 1  מה15- דצמ´ 69 1. תקן - כל תקן כוח אדם אשר הוצא או אושר ע"י אג"ת-מחלקת תקינה או כל הוראה מיוחדת מאת אג"ת-מחלקת תקינה הבאה במקום תקן או בהשלמה לתקן קיים או כל תקן אשר הוצא ע"י סמכות, אשר אושרה לכך ע"י ראש המטה הכללי.   2. תפקיד - כל תפקיד המופיע בתקן היחידה.   תוקף סעיף 3  מה15- דצמ´ 69   3. מינוי לתפקיד - כל מינוי, אשר אושר ע"י הרשות המוסמכת לאשר מינויים לפי הפירוט שלהלן:-   א. מינוי מלא - מינוי קבוע לתפקיד שהוצא בהתאם להפ"ע 3.0221.   ב. מינוי ממלא מקום זמני - מינוי זמני לתפקיד כמפורט בהפ"ע 3.0222, כאשר אין בכוונת הרשות הממנה למנות את הקצין באופן קבוע לתפקיד זה.   ג. מינוי ממלא מקום - מינוי לתפקיד כמפורט בהפ"ע 3.0222, כאשר בכוונת הרשות הממנה או רשות המאשרת להוציא מינוי מלא בעקבות מינוי זה (הסמכויות להוצאת מינוי זה כמפורט בהפ"ע 3.0221).   ד. מינוי משנה - מינוי הניתן לקצין בשירות סדיר, לתפקיד משנה ביחידת מילואים, בנוסף לתפקידו ביחידה סדירה, כמפורט בהפ"ע 3.0223.   ה. מינוי חירום - מינוי הניתן לקצין עם הכרזת מצב כוננות לתפקיד תיקני או לתפקיד זמני לצורך כיסוי פערים, כמפורט בהפ"ע 3.0242.   תוקף סעיפים 4 עד 9  מה2- ספט´ 79   4. דרגת קבע - הדרגה הבסיסית של הקצין, אשר ממנה לא ניתן להורידו אלא עפ"י הוראות מיוחדות,   הקבועות בהוראות הפיקוד העליון.   5. רשות ממנה - המפקד אשר הוסמך בהתאם להפ"ע 3.0221 להוציא מינויים או לבטלם.   6. רשות מאשרת - ראש המטה הכללי או מפקד אשר הוסמך על ידו לאשר מינויים.   7. שירות מילואים רגיל - שירות בכוחות המילואים, כמפורט בחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) סעיפים  20 ,21 ,19 ו22-.   8. שירות מילואים פעיל - שירות פעיל, שמשרת קצין, לפי הוראות מפקדו, באימונים או שירות אחר כלשהו, בין במחנה או במיתקן צבאי ובין מחוצה לו.   9. שירות מילואים נוסף - פירושו שירות פעיל בהתנדבות מעל לחובות המוטלות ע"י חוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) סעיפים 19, 20, 21 ו ? 22.
עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה