85 ימי מאסר בגין נפקדות של יותר מ3.5 שנים

| 08/02/2015 | עריקות ונפקדות, פסיקות בנושא עריקות

מטכ"ל 1136/14

ישיבת הקראה מיום 22/01/2015

בפני כבוד השופט, רס"ן שחר גרינברג

נאשם: טוראי ש.י. תובעת: רס"ן (במיל׳) מלי גבאי סנגור: עו׳׳ד עידן פסח

•        אב״ד מזהה את הנאשם.

נ: עו״ד עידן פסח מייצג אותי בדיון היום.

ת:+ס: הגענו להסדר טיעון, לפיו יודה הנאשם בכתב האישום, ולאחר שיורשע נבקש להטיל על הנאשם את העונשים המוסכמים הבאים: 85 ימי מאסר לריצוי בפועל, וכן, הטלת עונש מאסר מותנה לשיקול דעת בית הדין.

אב׳׳ד: מבהיר לנאשם כי אינו כבול להסדר הטיעון ואינו מחויב לכבדו.

נ: אני מבין.

אב׳׳ד מקריא לנאשם את כתב האישום.

נ: אני מבין את כתב האישום ומודה בו.

ת: הנאשם נעצר. נ: אני מאשר.

הכרעת - דין

על פי הודאתו, מורשע הנאשם בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, לפי סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו - 1955, על כי נעדר מיחידתו, מיום 28/02/2011 ועד יום 06/11/2014, בסך הכל 1348 ימים, בהתאם לכתב האישום.

•        ניתנה היום, 22/01/15, ב' שבט תשע״ה, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים. שופט

התביעה בראיות לעונש:

מגישה תדפיס אישי, מסומן ת/1. אלו עדיי.

ההגנה בראיות לעונש:

מגיש חוות דעת רפואית ומסמך שהוגש לתביעה ועל דעתה, מתקבלים ומסומנים ס/1 וס/2. מגיש שני מסמכים מתיקו האישי של הנאשם מהתקופה שקדמה לביצוע העבירה, מתקבלים ומסומנים ס/3 וס/4.

מגיש תצהיר מטעם אביו של הנאשם, מתקבל ומסומן ס/5. מגיש אסופת מסמכים התומכים בתצהיר, מתקבל ומסומן ס/6. אלו עדיי.

התביעה בסיכומים:

שקלנו את חומרת העבירה, את משכה, את היעדרותו הקודמת של הנאשם והעובדה שהיעדרותו הסתיימה במעצרו. מדובר בעריק בקו״ם, התחשבנו בנסיבותיו האישיות כפי שיוצגו על ידי חברי ומטעמי צנעת הפרט לא נפרט אותן. משכך, אנו מוצאים את ההסדר ראוי ומאוזן ונבקש לכבדו.

ההגנה בסיכומים:

אצטרף לעתירה לכבד את ההסדר. מדובר במי שמלכתחילה ביקש להתכוון לבצע שירות משמעותי. הוא מגיע ממשפחה בה אביו הינו איש קבע למשך שנים ארוכות לשעבר, שתי אחיותיו שירותו בעבר בצבא, אלא בשל נסיבות שפורטו במסמכים שהוגשו, השתנה מן הקצה אל הקצה מסלול חייו של הנאשם בצורה דרסטית וקיצונית, מסכנת חיים ממש. למעשה הטעמים היום שעומדים בבסיס הסדר הטיעון הם טעמי שיקום של הנאשם כאשר הסיטואציה שהתרחשה בעבר מצויה למעשה מאחורי הנאשם. הוא פתח דף חדש והוא מבקש לשוב לתפקד באורח תקין. חוות הדעת ניתנה בעניינו הרפואית, לאחר שהנאשם פוטר זה מכבר מן השירות, בין היתר בבסיס אותם טעמים שמופיעים בחוות הדעת. מנסיבות אלה אנו מאמינים שההסדר ראוי.

הנאשם בדברו האחרון:

הייתה לי המון מוטיבציה לשרת בצה׳׳ל. מהנסיבות שנכנסתי אליהן, אני מודע למה שעשיתי ומקבל עלי את העונש ומבקש לומר שאני מצטער.

גזר ־ דין

הנאשם, טוראי ש.י., הורשע על פי הודאתו בעבירה של היעדר מן השירות שלא ברשות, על כי נעדר מיחידתו במשך 1348 ימים, עד למעצרו.

על פי תדפיסו האישי של הנאשם (ת/1), גויס הנאשם לצה״ל ביום 25/08/2010 והותאם לו פרופיל 82. בעברו היעדרות קודמת בת 115 ימים בגינה עמד לדין משמעתי.

הנאשם פוטר זה לאחרונה משירות בהמשך לחוות דעת רפואית בעניינו, אשר מפרט צנעת הפרט לא יפורטו כלל הנסיבות המפורטות בס/1.

הצדדים הציגו בפניי הסדר טיעון חריג לקולא, המתחשב בהודאת הנאשם, חיסכון בזמן שיפוטי, משך ההיעדרות, נסיבותיו האישיות החריגות כפי שעולה מס/1־ ס/6.

בנסיבות מיוחדות אלה, מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים לעניין העונש.

על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים:

1. 85 ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל מיום מעציו.

2.       עונש מאסר מותנה בן 60 ימים למשך שנה, שלא יעבור עבירה לפי סעיף 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו - 1955.

•        זכות ערעור תוך 15 יום.

•        ניתן היום, 22/01/15 , ב׳ שבט תשע״ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

שופט

השארת תגובה

Leave a Message