רשימת תאריכי הגיוס לחודשים מרץ אפריל של שנת 2021

רשימת מועדי הגיוס לחודשים מרץ אפריל - 2021

תאריכי הגיוס של מרץ-אפריל לשנת 2021

תאריכי גיוס מרץ-אפריל 2021

עו"ד עידן פסח

עו"ד עידן פסח להציג את כל הפוסטים של עו"ד עידן פסח

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי וכסניגור צבאי בכיר. במהלך שירותו, היה עו"ד פסח מבכירי והידועים שבסניגורים הצבאיים וטיפל ב"כבדים" שבתיקי הסניגוריה, בכל שלבי ההליך לרבות דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. 

השארת תגובה