האם הצבא חייב לכבד המלצת רופא מומחה? הקלות בשירות, פטורים וכיוצ"ב

| 24/01/2016 | מאמרים בנושא זכויות רפואיות, מאמרים בנושא חובות וזכויות חיילים

הוראת קרפר כיבוד המלצות

 

האם צה"ל חייב לכבד המלצת רופא מומחה בעניינו של חייל? האם יש חובה להעניק פטור רפואי או הקלות בשירות על בסיס המלצת רופא מומחה? מהי הפרוצדורה שחייל צריך לעבור כדי שהמלצות רופא מומחה בעניינו יאומצו על ידי היחידה? 

לראשונה ברשת האינטרנט, מאמר מפורט המסביר את הנהלים, דרך הפעולה והקריטריונים על פיהם חיל הרפואה בצה"ל מחליט ביחס להמלצות רופאים מומחים אליהם הופנה חייל באופן פרטי.

ההוראה המקצועית העוסקת בנושא זה – הינה הוראת קרפ"ר 305.017 שכותרתה: "מדיניות חיל הרפואה בנושא כיבוד המלצות רופא מומחה"

בסוף המאמר מצורף תרשים זרימה המתאר את הנוהל הצבאי ביחס להמלצות רופא מומחה.

פרופיל צבאי – ספר הפרופילים הצבאי נחשף לראשונה באינטרנט!>>>

 

המלצות רופא מומחה בתחום האבחון והטיפול הרפואי (כולל מתן ימי מחלה על ידי המומחה)

1. ככלל, רופא יחידה יכבד את המלצת הרופא המומחה ככל שהיא נוגעת לאבחנה הרפואית, להליכים הנדרשים להשגחה ולטיפול הרפואי הנדרש (לרבות מתן ימי מחלה), כל עוד ההמלצה תואמת את מדיניות חיל הרפואה בצה"ל.

2. יחד עם זאת, יש לרופא היחידה סמכות לשקול אי כיבוד המלצות הרופא המומחה. במקרה שכזה, על רופא היחידה לפעול במספר שלבים:

שלב א – להתייעץ ישירות עם הרופא המומחה שנתן את ההמלצה, על מנת לקבל הבהרות אודות ההמלצה הרפואית

שלב ב – להתייעץ עם רופא מומחה אחר בתחום הרלוונטי ולפעול על פי המלצותיו. ההתייעצות תיעשה טלפונית, בכתב או באמצעות שליחת החייל לבדיקה אצל הרופא השני, לפי הצורך

שלב ג – על רופא היחידה לתעד בפירוט את פעולותיו, את שיקוליו ואת הפעולות בהן נקט

חשוב לציין – אם חייל הגיע לרופא היחידה עם המלצת רופא מומחה ורופא היחידה לא אימץ את ההמלצה במלואה, יכול החייל להגיש ערעור על החלטת רופא היחידה !

את הערעור יש להגיש לרמה הממונה (רופא בכיר יותר מעל רופא היחידה). בדרך כלל, הערעור יופנה למפקד הרפואה הפיקודי או הזרועי.

המלצות רופא מומחה בעניין הקלות בשירות או פטור על רקע רפואי

1. הכלל הוא שעל רופא היחידה לכבד המלצות רופא מומחה גם בעניין הקלות בתנאי שירות וגם בעניין פטורים, ובתנאי שההמלצות הללו ניתנו בהתאם למדיניות ענף רת"ם.

2. אם המלצות הרופא המומחה חורגות ממדיניות והנחיות ענף רת"ם בצה"ל – יכול רופא היחידה לשנות את ההמלצות, לבטלן או להתאימן להנחיות המקובלות.

3. חשוב לציין: רופא יחידה יכול להתאים את ההמלצות של המומחה לתנאי היחידה, אופי היחידה ותנאי השירות ביחידה.

לדוגמא: רופא מומחה אורטופד המליץ כי חייל יקבל פטור מוחלט משמירה ביחידה כי יש לו בעיה אורטופדית והוא אינו יכול לעמוד זמן ממושך עם נשק. במקרה שכזה, יכול רופא היחידה להתאים את ההמלצה לאופי היחידה ולקבוע כי החייל יבצע שמירות אבל בישיבה מוחלטת. קביעה שכזו מצויה בשיקול דעתו של רופא היחידה ותואמת את ההמלצה הרפואית שנתן הרופא המומחה.

המלצת רופא מומחה פסיכיאטר צבאי

1. המלצת רופא מומחה פסיכיאטר תאומץ כלשונה, ללא כל שינוי או יכולת לשנותה. אם סבור רופא היחידה כי ההמלצה אינה סבירה, יכול הוא לפנות לפסיכיאטר הצבאי לקבלת הבהרות. רק ראש מדור פסיכיאטריה במחלקת בריאות הנפש בצה"ל יכול לשנות המלצת רופא מומחה שהוא פסיכיאטר צבאי. היה ושונתה ההמלצה – יכול החייל לערער בפני ראש ענף קליני במחלקת בריאות הנפש בצה"ל.

2. המלצת פסיכיאטר פרטי שאינו פסיכיאטר צבאי – תועבר לעיון והחלטה של גורם בריאות הנפש צבאי, אשר ימשיך את הטיפול בהתאם להנחיות מחלקת בריאות הנפש בצה"ל.

פסילת קורס צבאי, פסילת מקצוע צבאי, פסילת הכשרה צבאית

1. הסמכות לאשר או לפסול חייל מהכשרה, קורס או מקצוע צבאי נתונה אך ורק לראש ענף רת"ם בצה"ל (רע"ן רת"ם). 2. בנוסף, רע"ן רת"ם הוא הגורם המוסמך היחיד שיכול לשנות או לקבוע או לבטל פטור או הקלה בשירות שניתנו למתנדב לשירות ביטחון, לאשרו לקורס או למקצוע מסוים או לפוטרו ממנו.

למידע נוסף, מתן ייעוץ פרטני ואישי וקבלת הנחיות מעורך דין צבאי, הנך מוזמן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-5288580 או 03-5285570 או בנייד 052-4445559 או 050-5531062.

המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם הוא מתייחס לזכר ונקבה, חייל וחיילת, כאחד, ללא הבדל מין ו/או אבחנה כלשהי.

בברכה,

צוות ARMY מנוהל על ידי משרד עורכי הדין קוזניץ, פסח ושות'

קרדיט תמונה- דובר צה"ל

גלית חיון17/11/2022 בשעה 19:40

שלום
רופא היחידה שלח לייעוץ אנדוקרינולוג וכירורג כללי . אין בחמי שנה הקרובה תור בצבא. האם יש רופאים פרטיים שעובדים עם הצבא? איפה אפשר לקבל את רשימתם?
האם יש החזר כספי ,לצבא לחייל בקבע , שהולך לייעוץ מומחה פרטי?

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים