נפקדות ממילואים: פעם ראשונה

| 07/06/2018 | מאמרים בנושא עריקות ונפקדות, נוסף לאחרונה

סעיף 94 לחוק שיפוט צבאי, התשט"ו-1955, קובע כי נפקדות מוגדרת כהיעדרות משירות, כאשר הפקודות מבדילות בין נפקדות קצרה מתחת ל-24 שעות לבין נפקדות ארוכה מעל 24 שעות ועד 21 יום. לאחר 21 יום ההיעדרות מהשירות מוגדרת כעריקות, והעונש בגינה חמור יותר ועשוי להיות מלווה בכתב אישום פלילי בבית דין צבאי. החוק מתייחס לחיילים בשירות סדיר ולחיילי מילואים כאחד, וכדאי לדעת כי הצבא מתייחס בחומרה למקרי עריקות ונפקדות.


חובת התייצבות לצו מילואים


מדי שנה מוגשים כתבי אישום רבים כנגד חיילים בשירות מילואים, בגין היעדרות מן השירות. כל עוד חייל המילואים מוגדר כנפקד ולא כעריק, הטיפול המשמעתי מתנהל דרך היחידה אליה החייל משויך. במקרים בהם חייל המילואים עורק מהשירות, כלומר נעדר מהשירות מעל 21 יום, הטיפול בחייל עובר לידי מדור עריקים של המשטרה הצבאית. במידה והחייל עורק לתקופה מתחת ל-שנה וחצי הוא יטופל בדין משמעתי וצפוי במקרים מסוימים לקבל עונש מאסר, אם הוא עורק מעל שנה וחצי הוא צפוי לכתב אישום פלילי ולעונש חמור, בהתאם לנסיבות האירוע וחומרת העבירה. חייל מילואים חייב לציית לחוק, במידה ומקבלים צו מילואים ובמקרים בהם מקבלים שיחת טלפון לעדכון על קיום המילואים, חייב החייל להתייצב בתאריך שנדרש ממנו. היעדרות מהשירות והתעלמות מצו מילואים הן עבירות העלולות לגרום לעונשי מאסר ולאישום פלילי, אם נעדרים מהשירות תקופה ארוכה המוגדרת כעריקות. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים נפקדות ממילואים בפעם הראשונה עשויה להסתיים בדין משמעתי ביחידה ובעונש יחסית קלכמו מחבוש על תנאי. חיילי מילואים עשויים לנצל את עונש התנאי הנחשב קל יחסית, אך לא ניתן לצפות מה יחליט קצין השיפוט, לכן מומלץ להתייצב תמיד לצו מילואים, ובמידה ויש בעיה לנסות לשוחח עם גורמי הפיקוד כדי לדחות את המילואים, לקצרם או לבטלם.


צו מילואים הנשלח בדואר רשום מחייב התייצבות


חוק שירות ביטחון, התשמ"ו-1986, קובע כי די בשליחת צו מילואים בדואר כדי לחייב את חייל המילואים להתייצב לשירות בתאריך שנקבע בצו. חיילי מילואים לא יכולים לטעון כי לא קיבלו את הצו, גם אם שכחו לעדכן את כתובתם החדשה והצו נשלח לכתובת הקודמת. חשוב לדעת כי גם אם חייל המילואים חולה בתאריך בו עליו להתייצב לשירות, הוא אינו יכול להסתפק באישור מחלה מרופא פרטי, ועליו להתייצב בפני רופא צבאי המוסמך לשחרר חיילי מילואים משירות. אמנם, העונש בגין נפקדות ממילואים בפעם הראשונה לרוב קל יחסית ומסתיים בדין משמעתי ביחידה ובעונש על תנאי, אך אין להסתמך על מקרים אחרים של חיילי מילואים ומומלץ להתייצב בזמן לשירות או לפעול בדרכים מקובלות כדי לקבל פטור או קיצור שירות המילואים. בכל מקרה של נפקדות או עריקות מומלץ לפנות לשירותיו של עורך דין צבאי כדי לפעול נכון ולהימנע מרישום פלילי ומעונשים כבדים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים